Rada Miejska w Tarnowie 9 listopada 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym. Wysokość tych opłat ustalono „za każdą rozpoczętą dobę przechowywania”.

Czytaj też: WSA: Maksymalna stawka za odholowanie, tylko gdy wynika to z kalkulacji>>

Niezgodność z prawem

RPO zaznacza, że przyjęcie w uchwale normy, zgodnie z którą opłatę stosuje się do każdej "rozpoczętej doby", nastąpiło z przekroczeniem delegacji ustawowej i w wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o stwierdzenie nieważności tego zapisu uchwały.

 

Jego zdaniem narusza on artykuły Konstytucji stanowiące, że samorząd terytorialny działa na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Jest także niezgodny z art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym, który pozwala radzie powiatu lub miasta na ustalanie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym źle zaparkowanego auta. Maksymalne stawki tych opłat co roku określa minister finansów. Zdaniem rzecznika stawki te odnoszone są do „doby”, a nie do „doby rozpoczętej”.

Czytaj: Prokuratura: Miasta zawyżają stawki za holowanie>>

Swoboda to nie samoistność

W skardze RPO pisze, że Konstytucja pozostawia lokalnemu prawodawcy stosunkowo dużą swobodę, nie oznacza to jednak, że prawodawstwo lokalne ma charakter samoistny. Konstytucyjna formuła wydawania aktów prawa miejscowego "na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie" oznacza, że akty prawa miejscowego, jako akty o charakterze zależnym, stanowione być mogą wyłącznie na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i to upoważnienia wyraźnego, a nie tylko pośrednio wynikającego z przepisów ustawowych.

Według rzecznika nakładanie obowiązku opłaty za „część doby” stanowi istotne naruszenie i przekroczenie uprawnień wynikających z delegacji ustawy. Ustawodawca nie upoważnił organu stanowiącego powiatu do określenia w uchwale „zasad naliczania opłat”, a jedynie ich „wysokości”.