Prawo.pl
Nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa na przestrzeniach wspólnych w szkołach. Mimo wstępnych zapowiedzi, resort edukacji po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym wycofał się z tego pomysłu - poinformował w czwartek minister edukacji Dariusz Piontkowski.
Agnieszka Matłacz
27.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Polska jest zabetonowana, a woda z tych betonowanych powierzchni bezproduktywnie spływa do kanalizacji, z kanalizacji do rzek i rzekami odpływa do Bałtyku. Dlatego ustawodawca chce skłonić właścicieli działek do zamontowania urządzeń do retencjonowania wody, nawet tych najprostszych jak beczki - mówi o projektowanych przepisach prezes Wód Polskich Przemysław Daca.
Agnieszka Matłacz
27.08.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Wydanie przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia zawieszającego lub wstrzymującego wykonanie orzeczenia sądu nie jest czymś nadzwyczajnym, chociaż dotychczas nie było często stosowane. Decyzja blokująca wydanie dziecka cudzoziemcowi nie wzbudzałaby kontrowersji, gdyby nie jej antyeuropejski kontekst - twierdzi prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku.
Krzysztof Sobczak
27.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne

Zakonnicy zachęcają do pracy przy zwalczaniu epidemii

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W domach pomocy społecznej znów są ogniska koronawirusa. Odpowiadający za nie samorządowcy obawiają się, że zabraknie personelu do pracy i apelują m.in. do zakonników aby ci zgłaszali się do pomocy jako wolontariusze. O takie wsparcie zaapelował też szef Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.
Katarzyna Nowosielska
27.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

TK wstrzymuje wykonanie wyroku belgijskiego sądu

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Polski sąd ma wstrzymać wykonanie nakazu wydania 4-letniej Ines ojcu, który jest obywatelem Belgii - zdecydował na niejawnym posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny. Sąd ma poczekać na rozpatrzenie przez TK skargi babci dziecka, która zgodnie z prawem nie została dopuszczona do postępowania.
Krzysztof Sobczak
26.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Szefowie czterech głównych frakcji Parlamentu Europejskiego, reprezentujących zdecydowaną większość europosłów, wezwali w środę kanclerz Niemiec Angelę Merkel i szefową KE Ursulę von der Leyen do zakończenia prac nad mechanizmem praworządności, który miał towarzyszyć wieloletnim ramom finansowym UE.
Krzysztof Sobczak
26.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Od przyszłego roku szczepieniem przeciw rotawirusom zostaną objęte dzieci od 6. do 24. tygodnia życia, a z refundacji skorzystają dzieci urodzone po 31 grudnia 2020 r. Resort zdrowia spodziewa się, że wprowadzenie szczepień populacyjnych przeciw rotawirusom "spowoduje istotną redukcję zachorowań w grupie szczepionej
Katarzyna Nowosielska
26.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Jeżeli w chwili ponoszenia wydatków na budowę domu podatnik nie dysponuje tytułem własności lub współwłasności do nieruchomości, to najpóźniej musi go uzyskać ostatniego dnia przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego na wydatkowanie środków na realizację własnego celu mieszkaniowego. Tylko wówczas może skorzystać z ulgi w PIT. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
26.08.2020
Domowe finanse PIT

Zamknięte przychodnie, a lekarzom wygodniej... nie leczyć

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W niektórych miejscach nie sposób dostać się do lekarza rodzinnego - podczas pandemii zamknięto przychodnie lub lekarze świadczą wyłącznie teleporady. W efekcie pacjenci szturmują SOR-y lub w błahych sprawach wzywają pogotowie.
Katarzyna Nowosielska
26.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Mechanizm kontroli praworządności w państwach członkowskich ma być jednym z awarunków wydawania miliardów euro przeznaczonych w ramach Unii Europejskiej na przezwyciężenie koronakryzysu. Taką propozycję wypracowali przedstawiciele grup politycznych w projekcie stanowiska dla Parlamentu Europejskiego.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Od 26 sierpnia br. 43 państwa objęte zostały nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Obok krajów odległych i egzotycznych są na niej m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk, Indie, Republika Południowej Afryki, Rosja. Z państw Unii Europejskiej na liście jest tylko Luksemburg
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Koronawirus a prawo
Rzecznik Finansowy złożył w ubiegłym tygodniu pozew w imieniu klienta Idea Banku, który został wprowadzony w błąd w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki GetBack S.A. Zdaniem Rzecznika sprawa jest szczególnie bulwersująca, ponieważ na ryzykowną inwestycję namówiono osobę, która w momencie nabywania obligacji miała 85 lat.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Uchwała rady gminy Istebna w żaden sposób nie definiuje, czym jest tzw. ideologia LGBT i nie można podzielić poglądu, że nie uderza w konkretne osoby. Tym samym jest naruszeniem art. 32 Konstytucji zakazującego m.in. dyskryminowania osób ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową - uzasadnia WSA wyrok w sprawie jednej z uchwał anty-LGBT.
Monika Sewastianowicz
25.08.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Za błąkające się po mieście stado kur odpowiada gmina, chyba że opiekę nad nimi może zapewnić organizacja społeczna, której celem statutowym jest ochrona zwierząt - wyjaśnia Marcin Krudysz, ekspert w LEX Administracja. I dodaje, że to obowiązek wynikający z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na swoim terenie.
Marcin Krudysz
25.08.2020
Samorząd terytorialny
W relacjach pomiędzy bankiem i klientem może być tak, że obowiązuje umowa nieważna z uwagi na niezwiązanie jednej z jej stron jej niedozwolonymi klauzulami. Dopóki konsument nie wystąpi do sądu z odpowiednim żądaniem, umowa taka może obowiązywać do końca i zostać wykonana - pisze adwokat Tomasz Byrka.
Tomasz Byrka
25.08.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Może dochodzić do nieprawidłowości na rynku świadczenia usług pomocy prawnej, których dopuszczają się kancelarie adwokackie i radcowskie - uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające wobec 15 kancelarii obsługujących m.in. frankowiczów i poszkodowanych w aferze GetBack.
Krzysztof Sobczak
24.08.2020
Prawo cywilne Prawnicy
Aż 47 proc. osób LGBTI w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło dyskryminacji w kluczowych obszarach życia takich jak zatrudnienie, edukacja, opieka zdrowotna czy rozrywka. Jednocześnie, aż 15 proc. doświadczyło ataku fizycznego lub przemocy seksualnej w ciągu ostatnich 5 lat. Jest to najwyższy wskaźnik w Europie.
Krzysztof Sobczak
24.08.2020
Prawo karne

Skarbówka na tropie podróbek

Prawo karne Ordynacja Administracja publiczna
Przez pierwsze siedem miesięcy 2020 roku (od stycznia do lipca) Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziło niemal 300 interwencji. Zatrzymała w tym czasie podrobione towary o łącznej wartości około 27,5 milionów złotych. Najczęściej są to: odzież, zabawki, sprzęt sportowy, kosmetyki, papierosy, zegarki, biżuteria, galanteria i sprzęt elektroniczny.
Krzysztof Koślicki
24.08.2020
Prawo karne Ordynacja Administracja publiczna
Wprawdzie większość lokatorów jest chroniona przed eksmisją na bruk, to ochrona ta nie dotyczy mieszkań służbowych, które są przyznawane, ale i opróżniane decyzją administracyjną - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I apeluje do Senatu o poprawienie przepisów.
Krzysztof Sobczak
24.08.2020
Administracja publiczna Budownictwo

Finansowanie szczepionek tylko dla wybranych

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Farmacja
Rząd będzie refundował szczepionki przeciwko grypie lekarzowi, pielęgniarce, ratownikowi medycznemu i farmaceucie. Nie włącza jednak do tego kręgu służb mundurowych czy nauczycieli, którzy także są narażeni na zarażenia i przenoszenie wirusów. To błąd - wskazują eksperci.
Katarzyna Nowosielska
24.08.2020
Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Farmacja
Skracanie urlopów sędziów, wydłużanie sesji, nacisk na e-mediacje - sądy różnie radzą sobie z epidemią koronawirusa. Problem w tym, że obnaża ona nie tylko główne bolączki sądownictwa, ale też mocniej uwypukla podziały na liderów, którzy "idą do przodu" i placówki, które są daleko w tyle. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości - jak ustaliło Prawo.pl - analizuje sytuację i dane z poszczególnych sądów.
Patrycja Rojek-Socha
24.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Sąd Najwyższy trafnie uznał, że osoba, która doznała rozstroju zdrowia, może żądać odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nią przez osobę bliską, nawet, jeżeli miała ona charakter nieodpłatny. Wysokość świadczenia jest zazwyczaj wyliczana przy uwzględnieniu stawki godzinowej za usługi opiekuńcze we właściwym MOPS - twierdzi dr Kamil Szpyt.
Aleksandra Partyk
23.08.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Wniosek o przyznanie pomocy z rządowego programu „Dobry Start” złożyła babcia, która w świetle przepisów rozporządzenia nie była do tego uprawniona, więc organy odmówiły. WSA w Gliwicach uchylił jednak wydane decyzje, ponieważ uznał, że akt ten niedostatecznie chroni prawa dzieci, które powinny otrzymywać pomoc ze strony państwa.
Dorian Lesner
22.08.2020
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Ministerstwo Zdrowia nie zamierza na razie łagodzić zasad dostępu do przychodni, a tym samym i do położonych w ich obrębie aptek oraz sklepów medycznych. Dla pacjentów w małych miejscowościach, gdzie nie ma wielu aptek, może to jednak oznaczać utrudniony dostęp do leków.
Robert Horbaczewski
22.08.2020
Opieka zdrowotna Farmacja
Renta w zamian za dożywocie to nie świadczenie alimentacyjne, dlatego jej wysokość określa wyłącznie wartość uprawnień uprawnionego z dożywocia - orzekł Sąd Rejonowy w Szczytnie. Zdaniem sądu, majątek i zarobki obowiązanego, a nawet kilkuletnie wykonywanie umowy dożywocia nie mają tutaj znaczenia.
Marek Sondej
22.08.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Współmałżonek może skorzystać i odliczyć z ulgi termomodernizacyjnej poniesione wydatki od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo, że nie jest wymieniony w akcie notarialnym nabycia nieruchomości. Odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego wystawiona jest faktura. Potwierdziła to skarbówka w najnowszej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
22.08.2020
Domowe finanse PIT
Choć przepisy o rybactwie śródlądowym nie przewidują kary za połów gołymi rękami, nie oznacza to, że kłusownik pozostaje bezkarny. Odpowiada za zabór mienia i zapłaci za to grzywnę w wysokości 300 złotych. Sąd uznał, że czyn miał charakter nieuprawniony i nielegalny - został on dokonany w celu przywłaszczenia ryb.
Robert Horbaczewski
22.08.2020
Prawo karne
Za zmniejszenie naturalnej retencji spowodowane nadmiernym zabudowaniem terenu, betonowaniem, wykładaniem chodnikiem lub płytkami trzeba będzie płacić już na działkach większych niż 600 mkw. Obniżony ma być próg powierzchni, która powinna pozostać nieuszczelniona - zabudowanie na więcej niż połowie nieruchomości będzie już kwalifikowane jako zmniejszenie naturalnej retencji.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.08.2020
Środowisko
Wciąż nie ma przepisów, które regulowałyby zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych – ich liczba rośnie, a użytkownicy liberalnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Po nieskutecznych próbach Ministerstwa Infrastruktury, za prace nad zmianami bierze się teraz resort sprawiedliwości. Według założeń hulajnogi będą traktowane jak rowery. Nie będzie natomiast przepisów, które obligowałyby do noszenia kasku.
Monika Sewastianowicz Robert Horbaczewski
22.08.2020
Dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym czy życiu seksualnym to dane wrażliwe, które zasadniczo nie mogą być przetwarzane. Ale placówki medyczne w celu ochrony stanu zdrowia pacjenta mogą przechowywać dokumentację medyczną, w tym dane zdrowotne, przez 20 bądź 30 lat.
Katarzyna Nowosielska
22.08.2020
Opieka zdrowotna RODO