Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt ma na celu dodanie w Regulaminie Sejmu przepisów dotyczących postępowania w sprawach stanów nadzwyczajnych. - Konieczność dodania takich przepisów wynika z konstytucyjnej roli Sejmu w procesie wprowadzania oraz przedłużania niektórych stanów nadzwyczajnych - napisano.

W uzasadnieniu napisano też, że "o wniosku o uchylenie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, zgodnie z art. 231 konstytucji, Sejm rozstrzygał będzie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów". Natomiast "w odniesieniu do wniosku o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego Sejm rozstrzygał będzie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów".

Czytaj: 
Jest rozporządzenie - obowiązuje stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią>
Rozporządzenia o ograniczeniach w czasie stanu wyjątkowego już obowiązują>>