Znowelizowane prawo o ruchu drogowym zaczęło obowiązywać na polskich drogach od 1 czerwca 2021 roku. Wprowadziło limit prędkości wynoszący 50 km/h w obszarze zabudowanym w dzień i w nocy. Zobowiązało też kierujących do utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych oraz wprowadziło zasadę pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście.

Obecnie pierwszeństwo na przejściu pieszy ma nie tylko wtedy, gdy już znajduje się na pasach ale także gdy wchodzi na przejście dla pieszych.  - Uczestnicy ruchu drogowego szybko przystosowali się do nowych przepisów. Dzięki temu w pierwszych trzech miesiącach ich obowiązywania odnotowaliśmy znacznie mniej wypadków na przejściach dla pieszych niż w analogicznym okresie 2019 r – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Czytaj:   Nowe prawo - wchodzenie na przejście wyzwaniem dla kierowców>>
 

W ciągu trzech pierwszych miesięcy obowiązywania nowych przepisów na przejściach dla pieszych doszło do:

  •  421 wypadków z udziałem pieszych
  • 28 pieszych poniosło śmierć
  • 416 osób zostało rannych.

Ministerstwo opierając się na danych do analogicznych okresów w latach 2019 i 2020 wskazuje, że nowe przepisy spowodowały spadki w liczbie wypadków oraz osób rannych. Podkreśla, że w porównaniu do roku 2020 bardzo wyraźnie spadła liczba ofiar ciężko rannych tj. o blisko 14 proc., a w odniesieniu do roku 2019 aż o 29,8 procent

Resort zaznacza jednak, że dane z zeszłego roku są w pewnym stopniu zaburzone, ze względu na pandemię, w czasie której w znaczący sposób ograniczona była możliwość przemieszczania się zarówno pieszo, jak i pojazdami.

 


Przekonać pieszych i kierujących do przestrzegania przepisów ma też realizowana od 1 czerwca kampania telewizyjna i radiowa „Czy to Cię tłumaczy” realizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Właśnie rusza kolejny etap kampanii o tematyce związanej bezpośrednio z bezpieczeństwem na drogach. W audycjach wezmą udział eksperci z różnych dziedzin, między innymi: psycholog transportu, technik samochodowy, inżynier drogowy, nadzorujący ruch drogowy. Poruszone zostaną tematy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. takie jak: wpływ prędkości na drogę zatrzymania pojazdu, oświetlenie przejść dla pieszych, egzekucja przepisów prawa, a także agresja drogowa, stan techniczny i wyposażenie pojazdów a bezpieczeństwo na drodze, tematyka związana z młodymi kierowcami, czy wpływ starzenia się organizmu na bezpieczeństwo na drodze.

W ramach zaplanowanych działań zostaną przygotowane także ulotki informacyjne o kampanii społecznej, a także informujące o wprowadzonych zmianach prawnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ulotki będą dostępne m.in. na stacjach paliw oraz w miejscach obsługi podróżnych na autostradach i drogach ekspresowych.