Użytkownik wieczysty nie może samodzielnie dokonywać podziału nieruchomości, jeśli właścicielem obu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.10.2018
Obniżenie do 10 lat wieku, od którego dziecko może odpowiadać za czyny karalne, to jedna ze zmian...
Patrycja Rojek-Socha
24.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Numer PESEL nie jest elementem pozwalającym zweryfikować mieszkańca gminy w ramach zasad wnoszenia...
Robert Horbaczewski
24.10.2018
Administracja publiczna RODO
Kancelaria Prezydenta RP musi udostępnić nazwiska autorów ekspertyz przez nią zamówionych, a...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2018
Administracja publiczna RODO
Mimo krytyki ze strony sędziów i mediów, a także interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, prezes...
Krzysztof Sobczak
23.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Tylko w niektórych przepisach są wyraźne podstawy do prowadzenia monitoringu. Tymczasem prace nad...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.10.2018
RODO
Coraz więcej emerytów wybiera wypłatę emerytury w formie przelewu na konto. Już ponad 73 proc....
Agnieszka Matłacz
23.10.2018
Emerytury i renty
Kontakt z infolinią lub agentem PZU oznaczał zawarcie nowej umowy OC, której konsument nie mógł...
Krzysztof Sobczak
23.10.2018
Prawo cywilne
Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi...
Krzysztof Sobczak
23.10.2018
Prawo gospodarcze
Sejm ekspresowo zajmie się projektem ustawy, wniesionym w poniedziałek przez posłów Prawa i...
Agnieszka Matłacz
23.10.2018
Prawo pracy
Prokuratorzy żądają nieważności uchwały miast, które wprowadziły zawyżone opłaty za holowanie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2018
Prokuratura
Nie było podstawy do stwierdzenia nieważności orzeczeń o przejęciu przez państwo majątku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2018
Samorząd terytorialny
Ból pacjenta po niedbale przeprowadzonej operacji jest przeliczalny na pieniądze. I nie chodzi...
Marek Sondej
23.10.2018
Opieka zdrowotna
Adwokaci coraz częściej korzystają z portali społecznościowych, zakładają blogi, komentują...
Patrycja Rojek-Socha
23.10.2018
Prawnicy
Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Forma notarialna...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2018
Prawo cywilne
Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek z 2016 r. w sprawie ustawy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Pacjenci, którzy poszli do sądu w sprawie naruszeń ich praw, uzyskali już w tym roku przy wsparciu...
Agnieszka Matłacz
22.10.2018
Pacjent
W ostatnich dniach października odbędą się szkolenia sędziów, którzy mają zajmować się sprawami...
Patrycja Rojek-Socha
22.10.2018
Prawo rodzinne
Niższe opłaty przyspieszą przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności, bo zachęci to...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.10.2018
Samorząd terytorialny Budownictwo
Spółdzielnia może pozbawić członkostwa z powodu długotrwałych zaległości w płatnościach. Przed...
Marek Sondej
20.10.2018
Budownictwo
Za deklaracjami rządu dotyczącymi rozwiązania problemu książeczek mieszkaniowych z PRL, nie idą...
Patrycja Rojek-Socha
20.10.2018
Budownictwo
Sposób postępowania organów inspekcji farmaceutycznej w odniesieniu do reklamy aptek doprowadzono...
Maciej Konarowski
20.10.2018
Wskazanie kompleksowych ośrodków zajmujących się chorymi na hemofilię, ale także utworzenie...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.10.2018
Opieka zdrowotna
Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich pytał ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, czy widzi...
Jolanta Ojczyk
19.10.2018
Finanse
W Niemczech, podobnie jak w Polsce, prewencyjnie izolowane są osoby, które stanowią zagrożenia dla...
Ewa Dawidziuk
19.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
To - w ocenie RPO - efekt zapisu umożliwiającego antyterrorystom, wykorzystania wszelkich środków w...
Patrycja Rojek-Socha
19.10.2018
Policja
Reaktywowane spółki prawa handlowego, założone jeszcze przez II wojną światową, są nadal...
Patrycja Rojek-Socha
19.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Dzięki elektronicznej bazie CEPIK wkrótce zlikwidowane zostaną karta pojazdu i nalepka kontrolna, a...
Katarzyna Kubicka-Żach
18.10.2018
Administracja publiczna
Korzyści wynikające z lepszego wykorzystania światła słonecznego – które były jednym z pierwotnych...
Prawo.pl
18.10.2018
Administracja publiczna
Jeśli mąż zaufania sam nagrywa przygotowania do wyborów - np. własnym telefonem, to odpowiada za...
Katarzyna Kubicka-Żach
18.10.2018
RODO Wybory
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski