Prezydent podpisał nowelizację ustawy o RPO

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która przyznaje RPO większe uprawnienia podczas wizytacji więzień oraz prawo przetwarzania danych osobowych...

04.10.2011

Wkrótce zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych

Rozwiązanie problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia poprzez wprowadzenie regulacji, na podstawie których posiadacz pojazdu mechanicznego będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, to...

03.10.2011

Nianie objęto ubezpieczeniem zdrowotnym

Od 1 października 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, określonej w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do...

03.10.2011

Zmiany w wykazie stanowisk Służby Więziennej

Znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w...

03.10.2011

Nowe zasady naliczania opłat za użytkowanie wieczyste

Od 9 października 2011 r. obowiązywać będą zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zasad naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Tego samego dnia ulegną zmianie...

02.10.2011

Konsultacje założeń ustaw mieszkaniowych podsumowane

W Ministerstwie Infrastruktury 26 września br. odbyła się konferencja na temat wyników konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów założeń ustawy o zmianie ustawy o niektórych...

01.10.2011

ZUS zawiesi emeryturę zatrudnionym

Od 1 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązuje ona osoby, które rozpoczęły pobieranie...

01.10.2011

Projekt budżetu na 2012 r. trafił do Sejmu

Projekt budżetu na 2012 r. trafił do Sejmu - informuje Sejm na swojej stronie internetowej. Nowy parlament - wyłoniony w wyborach 9 października - ma cztery miesiące na prace nad budżetem. Jeśli w...

30.09.2011

Zmiany w wynagrodzeniach urzędników państwowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej...

30.09.2011

Nowe zasady wymiany informacji podatkowych

Dostosowanie Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów wymiany informacji i otwarcie jej dla państw, które nie są...

30.09.2011

KRRiT podała wysokość abonamentu w 2012 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak poinformował, że od 1 stycznia 2012 roku obowiązywac będą nowe stawki opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i...

30.09.2011

Zmiany w zasadach dofinasowania dróg lokalnych

Z dniem 26 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, które ma na celu zwiększenie...

29.09.2011

Nowelizacja prawa o ustroju sądów ogłoszona

Wzbudzająca w środowisku prawniczym olbrzymie kontrowersje nowelizacja z 18 sierpnia 2011 r. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku...

29.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski