Nowe zasady naliczania opłat za użytkowanie wieczyste

Od 9 października 2011 r. obowiązywać będą zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zasad naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Tego samego dnia ulegną zmianie...

02.10.2011

ZUS zawiesi emeryturę zatrudnionym

Od 1 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązuje ona osoby, które rozpoczęły pobieranie...

01.10.2011

Konsultacje założeń ustaw mieszkaniowych podsumowane

W Ministerstwie Infrastruktury 26 września br. odbyła się konferencja na temat wyników konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów założeń ustawy o zmianie ustawy o niektórych...

01.10.2011

Projekt budżetu na 2012 r. trafił do Sejmu

Projekt budżetu na 2012 r. trafił do Sejmu - informuje Sejm na swojej stronie internetowej. Nowy parlament - wyłoniony w wyborach 9 października - ma cztery miesiące na prace nad budżetem. Jeśli w...

30.09.2011

KRRiT podała wysokość abonamentu w 2012 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak poinformował, że od 1 stycznia 2012 roku obowiązywac będą nowe stawki opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i...

30.09.2011

Zmiany w wynagrodzeniach urzędników państwowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej...

30.09.2011

Nowe zasady wymiany informacji podatkowych

Dostosowanie Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów wymiany informacji i otwarcie jej dla państw, które nie są...

30.09.2011

Zmiany w zasadach dofinasowania dróg lokalnych

Z dniem 26 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, które ma na celu zwiększenie...

29.09.2011

Nowelizacja prawa o ustroju sądów ogłoszona

Wzbudzająca w środowisku prawniczym olbrzymie kontrowersje nowelizacja z 18 sierpnia 2011 r. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku...

29.09.2011

Przepisy o VAT dostosują do struktury sił zbrojnych

Określenie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu określa projekt rozporządzenia opublikowany na...

29.09.2011

Know-how na cele wojskowe bez podatku

Minister Finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą...

28.09.2011

PE przyjął propozycje tzw. sześciopaku

Parlament Europejski przyjął w środę wszystkie sześć aktów prawnych pakietu wzmacniającego unijny Pakt Stabilności i Wzrostu oraz zarządzanie gospodarcze w UE, tzw. sześciopak. Większość zapisów...

28.09.2011

Będzie nowy taryfikator punktów karnych

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła w środę opracowany przez MSWiA i Komendę Główną Policji projekt rozporządzenia, które zmieni taryfikator punktów karnych za wykroczenia...

28.09.2011

Powodzianie mogą liczyć na pomoc

Ministerstwo pracy przygotowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 16 września br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

28.09.2011