Parki narodowe będą mogły zarabiać

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którą parki narodowe będą prowadzić samodzielną gospodarkę finansową - poinformowała w czwartek prezydencka...

06.10.2011

Więcej przywilejów dla kombatantów

Zwiększenie pomocy państwa kombatantom, ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, dzięki której powinna poprawić się ich codzienna egzystencja, przewidują przyjęte we wtorek przez Radę...

05.10.2011

Łatwiej będzie złożyć formularze przez internet

W nowym rozporządzeniu określającym warunki organizacyjno- techniczne doręczania dokumentów elektronicznych określono ogólny wzór formularza elektronicznego. Umożliwi to wnoszenie pisma za pomocą...

05.10.2011

Dodatkowe wzory w postępowaniu audytowym

W postępowaniu audytowym będą stosowane dodatkowe wzory dokumentów, które mają przyczynić się do zwiększenia liczby przedsiębiorców o statusie wiarygodnego przedsiębiorcy przy jednoczesnym...

05.10.2011

Łatwiej będzie wyrobić patent żeglarski

Prezydent podpisał nowelę ustawy o żegludze śródlądowej - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej. Ustawa rozszerza katalog podmiotów prowadzących szkolenia w...

05.10.2011

Zmienią się przepisy o bezpieczeństwie morskim

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o bezpieczeństwie morskim - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej. Ustawa pozwala np. terenowym organom administracji morskiej...

04.10.2011

Świadczenie pielegnacyjne wzrośnie o 100 zł

Rada Ministrów zatwierdziła 27 września 2011 r. uchwałę ustanawiającą program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przyjęto, że świadczenie to w okresie od listopada do końca...

04.10.2011

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o RPO

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która przyznaje RPO większe uprawnienia podczas wizytacji więzień oraz prawo przetwarzania danych osobowych...

04.10.2011

Wkrótce zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych

Rozwiązanie problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia poprzez wprowadzenie regulacji, na podstawie których posiadacz pojazdu mechanicznego będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, to...

03.10.2011

Nianie objęto ubezpieczeniem zdrowotnym

Od 1 października 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, określonej w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do...

03.10.2011

Zmiany w wykazie stanowisk Służby Więziennej

Znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w...

03.10.2011