Minister przejmie nadzór nad sądami wojskowymi

Prezydent Bronisław Komorowski popisał nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta....

07.10.2011

Pracownik łatwiej odzyska wynagodzenie

Od 6 października 2011 r. obowiązuje nowelizacja z 19 sierpnia 2011 r. ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw....

06.10.2011

Prezydent podpisał ustawę o rencie socjalnej

Do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą mogły zarobić bez utraty świadczenia osoby pobierające rentę socjalną - zakłada nowela ustawy o rencie socjalnej, którą podpisał prezydent Bronisław...

06.10.2011

Parki narodowe będą mogły zarabiać

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którą parki narodowe będą prowadzić samodzielną gospodarkę finansową - poinformowała w czwartek prezydencka...

06.10.2011

Będzie nowy wzór PIT-23

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r., obliczenie podatku dochodowego oraz identyfikację podatnika i urzędu skarbowego umożliwia deklaracja...

06.10.2011

Dodatkowe wzory w postępowaniu audytowym

W postępowaniu audytowym będą stosowane dodatkowe wzory dokumentów, które mają przyczynić się do zwiększenia liczby przedsiębiorców o statusie wiarygodnego przedsiębiorcy przy jednoczesnym...

05.10.2011

Łatwiej będzie złożyć formularze przez internet

W nowym rozporządzeniu określającym warunki organizacyjno- techniczne doręczania dokumentów elektronicznych określono ogólny wzór formularza elektronicznego. Umożliwi to wnoszenie pisma za pomocą...

05.10.2011

Więcej przywilejów dla kombatantów

Zwiększenie pomocy państwa kombatantom, ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, dzięki której powinna poprawić się ich codzienna egzystencja, przewidują przyjęte we wtorek przez Radę...

05.10.2011

Łatwiej będzie wyrobić patent żeglarski

Prezydent podpisał nowelę ustawy o żegludze śródlądowej - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej. Ustawa rozszerza katalog podmiotów prowadzących szkolenia w...

05.10.2011

Zmienią się przepisy o bezpieczeństwie morskim

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o bezpieczeństwie morskim - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej. Ustawa pozwala np. terenowym organom administracji morskiej...

04.10.2011

Świadczenie pielegnacyjne wzrośnie o 100 zł

Rada Ministrów zatwierdziła 27 września 2011 r. uchwałę ustanawiającą program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przyjęto, że świadczenie to w okresie od listopada do końca...

04.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski