Nowe rozporządzenie dostosowuje i uzupełnia standardowe formularze z dziedziny zamówień publicznych z uwagi na konieczność uwzględnienia postępu technicznego. Nowością są następujące formularze: ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz ogłoszenie o podwykonawstwie.
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie nr 1564/2005 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych utraci moc z dniem 16 września br.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line