Zmiany w zasadach dofinasowania dróg lokalnych

Z dniem 26 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, które ma na celu zwiększenie...

29.09.2011

Powodzianie mogą liczyć na pomoc

Ministerstwo pracy przygotowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 16 września br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

28.09.2011

PE przyjął propozycje tzw. sześciopaku

Parlament Europejski przyjął w środę wszystkie sześć aktów prawnych pakietu wzmacniającego unijny Pakt Stabilności i Wzrostu oraz zarządzanie gospodarcze w UE, tzw. sześciopak. Większość zapisów...

28.09.2011

Będzie nowy taryfikator punktów karnych

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła w środę opracowany przez MSWiA i Komendę Główną Policji projekt rozporządzenia, które zmieni taryfikator punktów karnych za wykroczenia...

28.09.2011

Know-how na cele wojskowe bez podatku

Minister Finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą...

28.09.2011

Ustawa o cyberbezpieczeństwie podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę, która pozwala na wprowadzenie stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zewnętrznego zagrożenia w cyberprzestrzeni....

27.09.2011

Od dziś łatwiej połączyć lub podzielić spółkę

Z dniem 27 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, która upraszcza wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku...

27.09.2011

Zmieniono statut PIP

Marszałek Sejmu, na wniosek Głównego Inspektora Pracy nadał nowe brzmienie statutowi Państwowej Inspekcji Pracy....

26.09.2011

Finanse komitetów wyborczych pod kontrolą

Przejrzystość finansowania kampanii wyborczej oraz zapewnienie możliwości pełnej kontroli przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych komitetu wyborczego, w tym uzyskanych kredytów ma zapewnić...

24.09.2011

Niższy VAT na niektóre wyroby mleczarskie

Obniżona została stawka podatku od towarów i usług z wysokości 8 do 5 proc. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów),...

24.09.2011

Rząd ureguluje bonusy w biurach maklerskich

Branża maklerska jako pierwsza odczuje skutki unijnych obostrzeń dotyczących bonusów w sektorze finansowym. Zdaniem brokerów zmiany zbyt mocno ingerują w prowadzenie prywatnej działalności informuje...

23.09.2011

Tańszy przejazd po rozkopanych torach

Jest szansa, że z końcem października stanieją bilety kolejowe na remontowanych trasach. Obniżenie wysokości opłat za dostęp do torów zarządził Urząd Transportu Kolejowego....

23.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski