Dobrzy adwokaci nie chcą być sędziami

Sędziami chcą zostać najczęściej mający niewielkie doświadczenie zawodowe młodzi adwokaci lub radcowie prawni oraz osoby u schyłku działalności zawodowej zwraca uwagę sędzia Barbara...

23.12.2010

Kandydat na doradcę podatkowego musi odbyć praktykę

Kandydaci na doradców podatkowych, po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, chcąc uzyskać wpis na listę doradców podatkowych, mają obowiązek odbyć dwuletnią praktykę zawodową w organach podatkowych...

23.12.2010

Znalazca skarbu dostanie połowę albo nagrodę

Skarb to rzecz o znacznej wartości znaleziona w okolicznościach wskazujących, że poszukiwanie właściciela byłoby bezcelowe. Każdy, kto go znajdzie, otrzyma połowę jego wartości. Drugą połowę dostanie...

23.12.2010

Skarbówka skuteczniej odbierze sądowy dług

Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest zadowolone z poczynań komorników. Przygotowało więc projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego i kilku innych ustaw, dzięki której wykonanie kary ma...

23.12.2010

Ustawa ograniczająca subwencje dla partii podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy ograniczającą subwencje z budżetu dla partii politycznych o 50 proc. od 1 stycznia 2011 roku - poinformowała prezydencka kancelaria....

23.12.2010

Prezydent podpisał ustawę antydyskryminacyjną

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę antydyskryminacyjną. Wprowadza ona do polskiego prawa przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, których niepełne wdrożenie zarzucała Polsce Komisja...

23.12.2010

Zmiany w zasadach pobytu na terenie Polski

Zniesienie opłat dla cudzoziemców za wydanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu i karty pobytu oraz uregulowanie prawa pobytu w Polsce dzieci obywateli UE, uczących się w Polsce - przewiduje...

23.12.2010

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych

Od 21 grudnia br. obowiązuja zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych dotyczące rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu...

22.12.2010

Zmiany w regionalnej pomocy inwestycyjnej

Z dniem 21 grudnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów...

22.12.2010

"Rzeczpospolita" ma zamieścić sprostowanie od Rymara

"Rzeczpospolita" musi zamieścić sprostowania i odpowiedzi prasowe sędziego Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Rymara (na zdjęciu), który uznał za naruszenie dóbr osobistych tekst o swym rzekomym...

22.12.2010

Podatek tonażowy bardziej przyjazny armatorom

Dostosowanie polskich regulacji do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce, przewiduje przyjęty we...

22.12.2010

Nowe normy techniczne dla budynków

W Dzienniku Ustaw nr 239 z 20 grudnia ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

22.12.2010

Ustawa zmieni zasady nadzoru pedagogicznego

W najbliższych dniach do konsultacji trafi projekt ustawy o systemie oceniania jakości edukacji - zapowiedziała minister edukacji Katarzyna Hall. Projekt zakłada m.in. zmiany w nadzorze...

22.12.2010