Szybciej się potwierdzi czystą kartotekę karną

Wraz z nowym rokiem rusza 11 nowych punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego. Dotychczasowy wykaz został wzbogacony o kilkanaście nowych miejsc, w których można uzyskać poświadczenie o...

29.12.2010

Prezydent podpisał ustawę o transporcie zbiorowym

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z jej zapisami nierentowne, ale potrzebne w danym regionie przewozy, będą organizować samorządy, a pozostałe...

28.12.2010

Łatwiej o ekspertów do komisji egzaminacyjnych

Zmiana rozporządzenia ma ułatwić przyjmowanie ekspertów do komisji kwalifikacyjnych bądź egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego....

28.12.2010

Ustawa o spreadach sprzeczna z konstytucją?

Zmiany zaproponowane w założeniach do nowelizacji ustawy Prawo bankowe mają na celu - w zamierzeniu inicjatorów - zapewnienie szczególnej ochrony konsumentom, którzy zawarli z bankami zabezpieczone...

28.12.2010

Opieszały urząd dostanie grzywnę

Sąd administracyjny będzie mógł ukarać grzywną urząd, który prowadzi postępowanie administracyjne w sposób przewlekły....

28.12.2010

Podkomisja za przepisami dot. przekształceń szpitali

Sejmowa podkomisja opowiedziała się we wtorek za proponowanymi przez rząd przepisami zakładającymi, że samorządy, które nie pokryją ujemnych wyników finansowych szpitali, będą musiały przekształcić...

28.12.2010

Rząd zmienia zasady płatności bezpośrednich

Zmiany wymagań dotyczących otrzymywania płatności bezpośrednich dla rolników oraz nowe limity kwotowe wprowadzi nowlizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, której...

28.12.2010

Banki podwoją gwarancje dla depozytów

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), przewidującą wzrost gwarancji dla bankowych depozytów z 50 tys. do 100 tys. euro - poinformowała w...

27.12.2010

Tekst jednolity co najmniej raz do roku

Tekst jednolity będzie publikowany nie rzadziej niż raz na rok, jeżeli w tym czasie dana ustawa była nowelizowana. Każdy będzie mógł sprawdzić brzmienie przepisu w internecie....

27.12.2010

Ekspresowa rejestracja pojazdu w sieci

Wraz z nowym rokiem rusza możliwość rejestrowania i wyrejestrowania auta przez internet. Prawidłowy wniosek z wymaganymi załącznikami może być załatwiony w ciągu kilku godzin....

27.12.2010

UE: nowe reguły w porozumieniach horyzontalnych

Komisja Europejska opublikowała nowe rozporządzenie dotyczące oceny porozumień kooperacyjnych między konkurentami, czyli horyzontalnych porozumień kooperacyjnych. Rozporządzenie ma na celu...

27.12.2010