Jak podkreslają autorzy projektu, ma on na celu likwidację zbędnego, biurokratycznego obowiązku przeprowadzania badań lekarskich pracownika, który ponownie zatrudniany jest u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko w krótkim odstępnie czasu od ustania poprzedniej umowy.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem jeśli pracownikowi skończy się umowa o pracę na czas określony, a nowa zostanie zawarta po kilku dniach to i tak należy przeprowadzić wstępne badania takiego pracownika. Może się np. zdarzyć, że umowa kończy się pracownikowi w piątek, a kolejną podpisuje w poniedziałek. Obecnie oznacza to konieczność przeprowadzenia badań lekarskich.
Pracodawcy RP, z których inicjatywy powstał projekt proponują, aby takie badania były obowiązkowe tylko w przypadku gdy przerwa w zatrudnieniu trwa dłużej niż 30 dni. Jeśli przerwa jest krótsza, a pracownik trafia na to samo stanowisko to nie będzie potrzeby odnawiania badań. - W naszej ocenie zmiana ta nie wpływa negatywnie na sytuacje pracowników, a z punktu widzenia pracodawców będzie traktowana jako zniesienie jednego z wielu uciążliwych obowiązków biurokratycznych w prawie pracy - stwierdza organizacja.