W Tychach powstał prywatny sąd polubowny

Fachowiec krzywo położył ci kafelki, pogryzł cię pies albo kłócisz się o spadek lub niezapłacony rachunek? Rozwiązanie być może znajdzie prywatny sąd mediacyjny. Tańszy i szybszy od sądów...

02.01.2011

Imprezy turystyczne lepiej zabezpieczone

Konsumenci usług turystycznych i klienci zawierający umowy o organizowanie imprez turystycznych mogą czuć się bezpieczniej. Prawodawca podniósł poziom zabezpieczeń ich ewentualnych, mających powstać...

01.01.2011

Ustawa antydyskryminacyjna wchodzi w życie

1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa, która zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub...

01.01.2011

Podział części oświatowej subwencji już pewny

Opublikowano rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2011 r....

31.12.2010

Wyższy podatek od placówek ochrony zdrowia

Od 1 stycznia 2011 r. wrośnie stawka podatku, jaką będą musiały płacić przychodnie, szpitale i sanatoria. To skuteknowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

31.12.2010

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Dziś wchodzi w życie zmiana Kodeksu wykroczeń dodana przez ustawę z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

31.12.2010

Nowe zasady obrotu fakturami elektronicznymi

Sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasady przechowywania oraz tryb udostępniania tych faktur organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej określa nowe rozporządzenie...

31.12.2010

Uproszczenie procedury kontroli wyrobów akcyzowych

Zmiany uwzględniające możliwość stosowania nowych rozwiązań w zakresie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przewiduje wchodząca w życie...

31.12.2010

Koniec specjalnych stref ekonomicznych

Od 1 stycznia 2011 zmieniają się zasady konkurencji w specjalnych strefach ekonomicznych. Średnie przedsiębiorstwa inwestujące na tych terenach nie uzyskają już pomocy państwa: ani ulgi podatkowej,...

31.12.2010

Recykling taki sam dla wszystkich pojazdów

Prowadzący stacje demontażu pojazdów będą musieli osiągać odzysk odpadów pochodzących ze starych aut na poziomie 95 proc. masy przyjętych samochodów....

31.12.2010

Od dziś można szybciej jeździć na autostradach

Zwiększenie limitów prędkości na autostradach i drogach ekspresowych, a także uporządkowanie przepisów dotyczących stosowania fotoradarów przewiduje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która weszła w...

31.12.2010

Nowy wzór deklaracji importowej dla podatku VAT

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązywać będzie nowy wzór deklaracji VAT-IM. Konieczność zmiany wzoru tej deklaracji wynika ze zmiany stawek podatku od towarów i usług przewidzianej w ustawie o zmianie...

31.12.2010