Zbigniew Puszkarski był dotychczas sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W latach 1979-1983 delegowany do pełnienia obowiązków w Departamencie Nadzoru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości. W 1984 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; w 1985 r. delegowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie, a następnie sędzia tego Sądu, w którym pełnił funkcję przewodniczącego najpierw Wydziału IV Karnego, a następnie Wydziału V Karnego; w 1987 r. delegowany do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i p.o. wizytatora ds. karnych (do 1992 r.); w 1987 r. powołany na stanowisko sędziego tego Sądu, a od 1992 r. przewodniczący VIII Wydziału Karnego tego Sądu; w latach 1996-1997 delegowany do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie i w 1997 r. powołany na sędziego tego Sądu; do połowy 2000 r. pełnił w tym Sądzie obowiązki sędziego wizytatora ds. karnych, a następnie do marca 2007 r. przewodniczącego Wydziału V Lustracyjnego; w latach 2007-2009 kilkukrotnie delegowany do pełnienia obowiązków sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Sędzia będzie orzekał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Do Izby Karnej SN dołączyła także Barbara Skoczkowska dotychczas sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; w 1980 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; w 1984 r. mianowana na asesora sądowego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach; w 1986 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach, a od 1989 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa; w latach 1994-1995 delegowana do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i w 1995 r. powołana na stanowisko sędziego tego Sądu; w pierwszej połowie 2003 r. delegowana do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, a następnie w tym samym roku powołana na stanowisko sędziego tego Sądu; w 2009 r. oraz w styczniu 2010 r. delegowana do pełnienia obowiązków sędziowskich w Sądzie Najwyższym

Marta Romańska natomiast będzie orzekała w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, dotychczas była sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W latach 1995-1999 sprawowała funkcję wizytatora ds. egzekucyjnych. Od 2003 r. była sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie orzekającym w sprawach cywilnych; w 2007 r. delegowana do orzekania w Sądzie Najwyższym; sędzia jest również adiunktem w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka licznych prac z zakresu postępowania egzekucyjnego; prowadziła szkolenia aplikantów, wykłady dla sędziów i innych środowisk;.