W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się 25 sierpnia br. spotkanie szefa rządu Donalda Tuska z szefami Otwartych Funduszy Emerytalnych (Aviva, ING, Amplico, Allianz, PZU, Generali, Axa, Aegon, Nordea, Pekao Pionier, PKO BP Bankowy, Warta, Polsat). Jego tematem była sytuacja OFE i gospodarowanie składkami pracowniczymi na ubezpieczenia emerytalne transferowanymi do towarzystw emerytalnych. W spotkaniu uczestniczył również minister Michał Boni oraz rzecznik rządu Paweł Graś.
Donald Tusk stwierdził m.in., że wokół systemu OFE narosło ostatnio wiele kontrowersji i krytycznych opinii. Pojawiły się również propozycje zbudowania nowego systemu, alternatywnego wobec obecnie działającego. Główną przyczyną jest fakt, że działania towarzystw emerytalnych nie dają rezultatów zgodnych z oczekiwaniami przyszłych emerytów i beneficjentów tego systemu.
- Bezpieczeństwo funkcjonowania OFE musi przełożyć się na poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję finansową ich klientów w większym stopniu, niż do tej pory – stwierdził szef rządu. Dodał, że fundusze nie powinny w tak dużym stopniu koncentrować się na osiąganiu dobrych wyników finansowych dla siebie, powinny natomiast bardziej dbać o realną konkurencję, która może przełożyć się na zadowolenie finansowe przyszłych emerytów.
Donald Tusk negatywnie ocenił wysokość prowizji pobieranej przez OFE. Skrytykował też wielkość wydatków, jakie fundusze przeznaczają na akwizycję. Premier zaznaczył, że ich wysoki poziom jest nieuzasadniony z punktu widzenia społecznego. Znacznie lepsze efekty mogą przynieść akcje informacyjno-edukacyjne.
Premier Donald Tusk podkreślił, że zamiarem rządu nie jest wywrócenie obecnego systemu do góry nogami. - Chodzi o to, by zbudować taką równowagę, która pozwoli odzyskać sens reformy emerytalnej, bo z punktu widzenia emerytów lepsze jest reformowanie obecnego systemu, niż budowa nowego - podkreślił.
Przedstawiciele PTE zrzeszeni w Lewiatanie przygotowali propozycje zmian dotyczące funkcjonowania OFE, których celem jest podniesienie efektywności pracy funduszy z punktu widzenia klienta. W ich efekcie świadczenia mogłyby wzrosnąć od 5 do 10 proc. przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Lewiatan zaproponował również kilka pomysłów na polepszenie sytuacji OFE. Chodzi m.in. o wprowadzenie wielofunduszowości, która pozwoli uzależniać inwestycje od wieku klienta czy tworzenie rezerw na wypadek, gdy wyniki finansowe towarzystwa spadną poniżej poziomu bezpieczeństwa.
Minister Michał Boni, podsumowując dyskusję, powiedział, że następne spotkania strony rządowej i OFE powinny koncentrować się m.in. na następujących kwestiach: dalszej poprawie działania systemu, zwiększeniu działań edukacyjnych, zwiększeniu konkurencji, zniesieniu lub znacznemu ograniczeniu akwizycji, wprowadzeniu wielofunduszowości, indywidualizacji wyboru ofert, ewoluowaniu systemu opłat i obniżaniu prowizji oraz stałym monitoringu systemu.