Wydruk z internetowej bazy Krajowego Rejestru Sądowego będzie miał moc dokumentu urzędowego. Dane przedsiębiorców będzie można sprawdzać bezpłatnie za pośrednictwem internetu. Projekt przewiduje, że każdy będzie mógł bezpłatnie wydrukować sobie z Centralnej Informacji KRS wszystkie interesującego go dane o spółkach. Ponadto taki wydruk będzie miał moc urzędową. Oznacza to, że będzie można posługiwać się nim przed urzędami i sądami jako dowodem. Tego typu dokument stanowi bowiem dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.
Ponadto nowelizacja przewiduje, że sąd po powzięciu informacji o nadaniu firmie Numeru Identyfikacji Podatkowej dokona jego wpisu do KRS z urzędu. Oznacza to, że przedsiębiorca nie otrzyma postanowienia o dokonaniu wpisu, a sąd nie będzie go uzasadniał. Wpis NIP będzie bezpłatny i nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Źródło: gazetaprawna.pl