Eksperci PKKP Lewiatan zauważają, że projekt ten podąża za trendami europejskimi np. reformami w Wielkiej Brytanii, gdzie szczyty popularności osiąga spółka Ltd. Czas założenia w Wielkiej Brytanii Ltd. wynosi średnio 5-7 dni, ale można też za dodatkową opłatą skorzystać ze specjalnego serwisu internetowego umożliwiającego rejestrację tej spółki w 24 h. Minimalny kapitał zakładowy Ltd. może wynosić nawet 1 funt, aportem mogą być usługi, notariusz, ani biegły rewident nie są potrzebni na żadnym etapie tworzenia tej spółki.
Tworzenie prostych spółek z o.o. na podstawie ustawowego wzorca umowy bez udziału notariusza to również tegoroczna rekomendacja Banku Światowego dla Polski. Takie rozwiązanie znacznie obniży koszty rejestracji działalności gospodarczej i uprości trudną obecnie rejestrację spółki z o.o. Eksperci Lewiatana pozytywnie oceniają możliwość elektronicznej rejestracji tego typu spółki oraz termin 24 godziny dla KRS na wydanie postanowienia w kwestii rejestracji. Zauważają jednak, że niestety proces rejestracji spółki z o.o. nie kończy się z wydaniem postanowienia przez KRS. Wnioskodawca musi złożyć również zgłoszenia przynajmniej jeszcze do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego i ZUS. Dodatkowo podkreślają, iż terminy instrukcyjne wskazane w poszczególnych ustawach na rejestrację podmiotów w poszczególnych rejestrach często nie są przestrzegane przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji. Już w tej chwili KRS ma 7 dni na wydanie postanowienia w przedmiotowej kwestii i rzadko kiedy ten termin jest dotrzymywany, szczególnie w okresie wakacyjnym. Rejestracja w urzędzie statystycznym trwa obecnie 2 a nawet 3 miesiące. Te wszystkie formalności w sumie powodują, iż rejestracja działalności gospodarczej trwa w Polsce tak długo. Zwracamy uwagę, iż w przypadku S-24 kompleksowa jej rejestracja może wciąż trwać ok. 30 dni, ponieważ pozostałe etapy procesu rejestracji nie ulegają zmianie.
-
Z naszej wiedzy wynika, że przepis ustawy o KRS wskazujący, iż w przypadku, gdy spółka jest w KRS rejestrowana elektronicznie z użyciem e-podpisu, zgłoszenia do innych urzędów składa się oddzielnie również elektronicznie, jest przepisem martwym. W praktyce tylko w KRS można złożyć dokumenty z użyciem e-podpisu oraz w niektórych urzędach statystycznych (tzw. e-REGON). W urzędzie skarbowym z użyciem e-podpisu można złożyć jedynie zgłoszenie NIP1 dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - piszą autorzy opinii PKPP Lewiatan, przekazanej ministrowi sprawiedliwości.  I podsumowując stwierdzają, że szybka i prosta kompleksowa rejestracja spółki nie jest więc na razie możliwa elektronicznie z użyciem e-podpisu. - Projekt przedłożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości oceniamy bardzo pozytywnie jako krok w dobrym kierunku. Mamy nadzieję, że za wzorem Ministerstwa Sprawiedliwości pójdą inne resorty, które uproszczą swoje formularze służące rejestracji działalności gospodarczej oraz umożliwią przedkładanie zgłoszeń elektronicznie z użyciem e-podpisu, co na pewno wpłynęłoby pozytywnie na przyspieszenie całej procedury rejestracyjnej - czytamy w opinii.