Wstępny projekt nowelizacji przepisów związanych z systemem rekompensat, zawartych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym, przewiduje dla klientów domów maklerskich zwiększenie kwoty maksymalnej rekompensaty. Teraz w 100 proc. gwarantowane są środki do równowartości 3 tys. euro i w 90 proc. nadwyżka tej kwoty do wysokości 22 tys. euro. KDPW chce, by od 2013 r. było to 50 tys. euro, czyli tyle ile obecnie wynosi maksymalna rekompensata dla klientów banków. Niewykluczone, że docelowo maksymalny poziom rekompensaty sięgnie 100 tys. euro. Taki ma być poziom gwarancji dla depozytów bankowych w całej Unii Europejskiej.
Dotychczas wypłaty z systemu rekompensat zostały w Polsce uruchomione tylko raz, po upadku w 2006 r. Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. 1054 poszkodowanych inwestorów straciło średnio po ok. 85 tys. zł. W świetle obowiązujących wówczas przepisów z funduszu gwarancyjnego każdy z nich mógł otrzymać najwyżej 56,2 tys. zł rekompensaty.
 

Źródło: Parkiet