Będzie zakaz polowań na zające i kuropatwy

W Polsce żyje coraz mniej kuropatw i zajęcy; aby odbudować ich populację, trzeba je chronić. Minister środowiska Andrzej Kraszewski chce całkowicie zakazać polowań na te zwierzęta, przygotował w tej...

11.02.2011

Wywiad środowiskowy na nowych zasadach

Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego dostosowane do ostatnich zmian w pomocy społecznej określa nowe rozporządzenie wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej....

11.02.2011

Przedsiębiorcy za radami nadzorczymi bez pracowników

Rządowy projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa przewiduje, że pracownicy nie będą mieli prawa wyboru swoich przedstawicieli do rad nadzorczych państwowych spółek....

11.02.2011

Wyższe kary dla kierowców za brak OC

Łatwiej będzie zmienić firmę, ale wyższe będą kary za brak OC takie m.in. zmiany przewiduje przygotowywana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

11.02.2011

Izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów

Nadzór nad regionalnymi izbami obrachunkowymi ma przejść do resortu finansów. Dotychczas była to kompetencja ministra spraw wewnętrznych i administracji....

11.02.2011

Komornik łatwiej wyeksmituje z lokalu

Komornik na podstawie jednego tytułu wykonawczego eksmituje dłużnika oraz inne osoby wspólnie z nim zamieszkujące. Jeżeli dłużnik jest sprawcą przemocy w rodzinie, można będzie eksmitować go do...

10.02.2011

Sportowca zbada tylko lekarz z certyfikatem

Resort zdrowia rozszerzy wykaz specjalistów, którzy będą mogli wydawać zawodnikom uprawiającym sport orzeczenia potwierdzające, że ich stan zdrowia pozwala im go uprawiać....

10.02.2011

Od zaległej pensji będą odsetki

Pracodawcy chcą uprościć przepisy o wynagrodzeniach i czasie pracy, a związkowcy wprowadzić odsetki od zaległych pensji. W ten sposób więcej pracowników ma otrzymać pensję w terminie....

10.02.2011

Rząd chce zmieniać prawo na Euro 2012

Uruchomienie sądu odmiejscowionego, surowsze kary za fałszywe alarmy bombowe i zakaz stadionowy kontrolowany za pomocą elektronicznej bransolety. Przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości pakiet...

10.02.2011

Marian Filar: więzień obywatel, a nie niewolnik

Nowelizacja ustawy kodeks karny wykonawczy podwyższa stawki wynagrodzenia więźniów do minimalnego wynagrodzenia. Wyklucza tym samym samowolę w ustalaniu stawek wynagrodzeń dla osób pozbawionych...

09.02.2011

Ministerstwo już nie chce zmieniać struktury sądów

W każdym sądzie rejonowym będą obowiązkowo dwa wydziały: cywilny i karny. Możliwe będzie jednak tworzenie wydziałów gospodarczych, do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich...

09.02.2011

Unia chce pracy nawet do 65 godzin tygodniowo

Komisja Europejska wróciła ostatnio do pomysłu nowelizacji unijnej dyrektywy o czasie pracy. Rozesłała właśnie do wszystkich państw Wspólnoty propozycje zmiany przepisów. Niedawno trafiły one do...

09.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski