Jak poinformowano w komunikacie ogłoszonym po posiedzeniu Rady Ministrów, jest to projekt z pakietu ustaw deregulacyjnych.
Nowe rozwiązania zapewnić mają nieograniczony wgląd w aktualne dane rejestrowe, pozwolą także bezpłatnie uzyskiwać informacje i dokumenty spółek kapitałowych zgromadzonych w KRS. Oznacza to, że dokumenty (wyciągi, odpisy, zaświadczenia, itp.) wydawane przez Rejestr w postaci papierowej i elektronicznej będą miały jednakową rangę. Obecnie moc dokumentu urzędowego zastrzeżona jest tylko do jego wersji papierowej.
Zainteresowane osoby będą mogły bezpłatnie korzystać z dostępu do wszystkich części rejestru - przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dłużników niewypłacalnych, elektronicznego katalogu dokumentów spółek oraz korzystać ze znajdujących się tam danych. Będą mogły samodzielnie uzyskać wydruki aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru, łącznie z informacjami o podmiotach, wobec których ogłoszono upadłość.
Kolejną zmianą jest możliwość wpisywania do rejestru przedsiębiorców numeru NIP „z urzędu”, czyli po uzyskaniu przez sąd rejestrowy informacji z urzędu skarbowego o nadaniu go przedsiębiorcy.
Zgodnie z projektem ustawy, do rejestru sądowego będzie mógł być wpisany adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy, o ile posiada on takie adresy.
Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 października 2011 r.