Mniej antykonkurencyjnych ograniczeń w ubezpieczeniach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność...

07.02.2011

Muzycy przeciwni nowelizacji ustawy o kulturze

Apel do władz o rezygnację z niektórych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwaliło w niedzielę Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków....

07.02.2011

Policja lepiej skontroluje straże gminne

MSWiA chce zmienić przepisy dotyczące nadzoru nad strażami gminnymi. Kontrole będą mogli przeprowadzać nie tylko funkcjonariusze policji, ale też zwykli pracownicy komend wojewódzkich....

07.02.2011

W sporach autorskich bez zabezpieczenia

W sprawach o należności wynikające z praw własności intelektualnej nie będzie już można żądać zabezpieczenia pieniężnego. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie będzie miał braki formalne, sąd wezwie do ich...

07.02.2011

Łagodniejsze kontrole w agencjach pracy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znacznie zawęziła zakres kontroli przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia sprawowanej przez marszałków...

07.02.2011

UE: obowiązkowe światła dzienne w nowych autach

Od poniedziałku wszystkie sprzedawane w Unii Europejskiej nowe samochody osobowe muszą być wyposażone w automatyczne światła dzienne. Weszła w życie dyrektywa, która ma zwiększyć bezpieczeństwo na...

07.02.2011

Sędziowie krytykują kandydata, KRS go nie rekomenduje

Adwokat Mariusz A. odwołał się po raz drugi od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, która odmówiła przedstawienia jego kandydatury prezydentowi do powołania na urząd sędziego. Powodem był brak - według...

05.02.2011

Od soboty nowe zasady tworzenia rezerw strategicznych

Wprowadzamy nowoczesny, przejrzysty i racjonalny system rezerw strategicznych zapowiada wiceminister gospdarki Dariusz Bogdan. Przygotowane przez MG przepisy nowej ustawy o rezerwach strategicznych...

05.02.2011

Senatorowie chcą więcej uprawnień dla RPO

Senat wniósł w piątek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Po jej wejściu w życie RPO uzyska m.in. prawo do przetwarzania danych osobowych, zwiększą się też uprawnienia...

05.02.2011