Ministerstwo już nie chce zmieniać struktury sądów

W każdym sądzie rejonowym będą obowiązkowo dwa wydziały: cywilny i karny. Możliwe będzie jednak tworzenie wydziałów gospodarczych, do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich...

09.02.2011

Emerytury pomostowe: PIP sprawdzi stanowisko pracy

Pracujący w szkodliwych warunkach wciąż nie wiedzą, czy dostaną wcześniejszą emeryturę. Pracodawcy nie chcą płacić dodatkowych składek na emerytury pomostowe, dlatego PIP będzie mogła nakazać badanie...

09.02.2011

Ptactwo lepiej prawnie chronione

Minister ochrony środowiska wydał 12 stycznia 2011 r. rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. Rozporządzenie to określa szczegółowo nazwę, położenie administracyjne, obszar...

08.02.2011

Tylko drobne prezenty od firmy bez VAT

Od 1 kwietnia VAT będą objęte wszelkie nieodpłatne przekazania towarów. Podatku nie będzie trzeba płacić m.in. od drobnych prezentów i próbek....

08.02.2011

Nagranie ze stadionu musi być dobrej jakości

Obraz zarejestrowany na imprezie ma być na tyle dobry, by pozwolił na identyfikację osób zachowujących się niebezpiecznie i agresywnie. Rozporządzenie w tej sprawie dziś wchodzi w życie.

08.02.2011

Nowe - stare zasady egzaminu dla syndyków

Zmiana struktury egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka stała się jedną z przyczyn przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

08.02.2011

Mniej antykonkurencyjnych ograniczeń w ubezpieczeniach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność...

07.02.2011

Muzycy przeciwni nowelizacji ustawy o kulturze

Apel do władz o rezygnację z niektórych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwaliło w niedzielę Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków....

07.02.2011

Policja lepiej skontroluje straże gminne

MSWiA chce zmienić przepisy dotyczące nadzoru nad strażami gminnymi. Kontrole będą mogli przeprowadzać nie tylko funkcjonariusze policji, ale też zwykli pracownicy komend wojewódzkich....

07.02.2011

Łagodniejsze kontrole w agencjach pracy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znacznie zawęziła zakres kontroli przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia sprawowanej przez marszałków...

07.02.2011