Dziś Sejm zajmie się sprawozdaniem sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, które dotyczy rządowego projektu zmian w procedurze administracyjnej. Zgodnie z przygotowaną nowelą obywatel będzie mógł skarżyć nie tylko bezczynność organów administracji publicznej, ale również przewlekłość prowadzonego przez nie postępowania.
Ukrócone mają być także także przypadki tzw. skarg pieniackich, składanych wielokrotnie w twej samej sprawie, choć jej stan faktyczny i prawny nie uległ zmianie, a skarga była już szczegółowo rozpoznana. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, organ będzie mógł w takiej sytuacji, bez zawiadamiania skarżącego, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy. Zgodnie z nowelą możliwe będzie także umorzenie postępowania w części, w której stało się ono bezprzedmiotowe. Dziś warunkiem umorzenia postępowania jest bezprzedmiotowość całego postępowania.

Źródło: Gazeta Prawna