Rewolucyjne zmiany zasad dziedziczenia

Już wkrótce będzie można przekazać w spadku konkretne rzeczy swoim bliskim: żonie mieszkanie, córce dom, a wnukowi firmę. To najważniejsza zmiana w kodeksie cywilnym proponowana przez rząd. Ma być...

04.02.2011

Będą zmiany w proporcji VAT

Podatnik wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT będzie miał prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli udział obrotów opodatkowanych nie przekroczy 2 proc....

04.02.2011

Sejm uchwalił reformę szkolnictwa wyższego

Reformę systemu nauczania, wprowadzenie modelu finansowania uczelni uzależnionego od jakości kształcenia, uproszczenie ścieżki kariery naukowej oraz połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy....

04.02.2011

Nowelizacja Kpk ws. aresztowania - do prezydenta

Możliwość dodatkowego odwołania w określonej sytuacji od decyzji sądu, m.in. o aresztowaniu, przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, do której Senat nie wprowadził w piątek poprawek....

04.02.2011

Sejm: 10 lat na odbiór nadpłaconych składek ZUS

Umorzenie składek nadpłaconych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych po 10 latach zakłada omawiana w Sejmie nowelizacja czterech ustaw. Przed głosowaniami zmian, nowelizacja trafi jeszcze do sejmowej...

03.02.2011

Nowa kategoria niepełnosprawności - głuchoślepota

MPiPS wprowadzi Będzie wprowadzona nowa kategoria niepełnosprawności głuchoślepota - poinformował w środę wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda. To odpowiedź na postulaty środowiska...

03.02.2011

Będzie zakaz reklam wyborczych w radiu i TV

Posłowie opowiedzieli się w czwartkowym głosowaniu nad przedstawioną przez klub PJN nowelizacją Kodeksu wyborczego za zakazem płatnych spotów radiowych i telewizyjnych. Zgodzili się natomiast, by...

03.02.2011

Eksperci sejmowi ocenią poprawki dotyczące OFE

Szef sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Sławomir Piechota (PO) wystąpił do Biura Analiz Sejmowych o opinię do zgłoszonej w Sejmie przez Franciszka Stefaniuka (PSL) poprawki, by obniżyć...

03.02.2011

Sejm podniósł płace byłym prezydentom

Byłym prezydentom dożywotnio będzie przysługiwało uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa - zdecydował w czwartek Sejm nowelizując ustawę w tej sprawie....

03.02.2011

Pełnomocnik pomoże przy tworzeniu gminy lub powiatu

Przygotowanie nowej gminy lub powiatu do działania przed formalnym utworzeniem tej jednostki samorządu terytorialnego, to główne zadanie pełnomocnika, którego wprowadzenie przewiduje projekt...

03.02.2011

Sejm: łatwiej o unijne pieniądze na innowacje

70 proc. poniesionych kosztów będzie mogła wynieść premia innowacyjna dla firm inwestujących w nowe technologie - zdecydował Sejm. Takie rozwiązanie przewiduje znowelizowana w czwartek ustawa o...

03.02.2011

Jest podstawa do oceny stanowisk w urzędach

Dziś wchodzi w życie zarządzenie prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej....

03.02.2011

Producenci rolni łatwiej przygotują wniosek

Dzisiaj wchodzą w życie nowelizacje dwóch rozporządzeń ministra rolnictwa regulujących funkcjonowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 Pierwsze z nich dotyczy pomocy przyznawanej...

03.02.2011