Pomysłowi jego utworzenia towarzyszy zamiar zmiany zasad planowania legislacji. Rząd przedstawił go w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Dziś przepisy zobowiązują Radę Ministrów do przygotowywania na kolejne półrocza programów prac legislacyjnych wraz z podaniem terminu przekazania gotowych projektów pod obrady rządu. Efektem są notoryczne opóźnienia w wykonywaniu tych planów. Kilka ostatnich udało się wprowadzić w życie zaledwie w 30 proc.
– Koncepcja zaproponowana przez RCL pozwala prowadzić prace legislacyjne, w tym konsultacje społeczne, oraz analizować korzyści i koszty poszczególnych rozwiązań bez pośpiechu wywołanego przedwczesnym wskazaniem terminu przyjęcia projektu – ocenia dr Tomasz Zalasiński, konstytucjonalista z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.