Jak poinformowało biuro prasowe Prokuratury Generalenje, w skład Rady pierwszej kadencji wchodzą:
- prof. dr hab. Ewa Bieńkowska – kierownik Katedry Prawa Karnego w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
- prof. dr hab. Tadeusz Cielecki - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kierownik Zakładu Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
- prof. dr hab. Cezary Kulesza – kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku,
- prof. dr hab. Monika Płatek - kierownik Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- dr Wojciech Zalewski - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego,
- prof. dr hab. Eleonora Zielińska - kierownik Katedry Prawa Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- prokurator Lidia Mazowiecka – jako przedstawiciel Prokuratora Generalnego.

Zgodnie z decyzja Prokuratora Generalnego do zadań Zespołu należy:
-
analiza obowiązujących regulacji prawnych kształtujących sytuację ofiar przestępstw,
- przygotowywanie propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych służących lepszej ochronie interesów ofiar przestępstw,
- opiniowanie i konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ofiar przestępstw,
- przygotowanie projektu programu szkolenia prokuratorów na temat wiktymologii i międzynarodowych standardów postępowania z ofiarami przestępstw,
- przygotowanie projektów standardów postępowania prokuratorów z ofiarami przestępstw