Prezydent podpisał ustawy o szkolnictwie wyższym

Ustawy reformujące szkolnictwo wyższe wyznaczają bardzo ambitne zadania na przyszłość - powiedział prezydent Bronisław Komorowski we wtorek podczas uroczystości ich podpisania w warszawskim Centrum...

05.04.2011

Wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań

Z godnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (Mon. Pol. Nr...

04.04.2011

Usługi portowe już bez VAT

Od 1 kwietnia obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Tym samym usługi portowe są opodatkowane zerową stawką VAT - poinformowało Ministerstwo Gospodarki....

04.04.2011

Od importowanej kazeiny także 5 proc. podatku VAT

Stawka podatku VAT na importowaną kazeinę, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, paszę lub w...

04.04.2011

Zmiana w zasadach wystawiania faktur

Przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku VAT niektórym podatnikom, zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania a także listę towarów i usług, do...

04.04.2011

Związkowcy dostaną większą ochronę

Chroniony działacz związkowy zatrudniony na czas określony po niezgodnym z prawem zwolnieniu będzie mógł się domagać przywrócenia do pracy. Taką zmianę w przepisach kodeksu pracy przygotowali i...

04.04.2011

Prezydent podpisał nowelę ustawy o rtv

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji - poinformowało w poniedziałek PAP Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta....

04.04.2011

W poniedziałek wchodzi w życie ustawa "żłobkowa"

W poniedziałek wchodzi w życie ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki niej łatwiej będzie założyć żłobek i klubik dziecięcy; autorzy ustawy liczą, że w ciągu trzech lat w placówkach dla...

03.04.2011

Dla rowerów śluzy i pierwszeństwo na ścieżkach

Śluzy ułatwiające rowerzystom ruch na skrzyżowaniach, nowe definicje roweru i wózka rowerowego, zasadę, że rowerzysta jadący prosto ścieżką rowerową ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem -...

02.04.2011

Urlopy ojcowskie także dla mundurowych

Sejm znowelizował w piątek jednogłośnie kilka ustaw, w tym ustawę o policji, które wprowadzają urlopy ojcowskie także dla funkcjonariuszy służb mundurowych....

02.04.2011

Obywatele UE otrzymają dokumenty pobytowe bezpłatnie

Zwolnienie z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz możliwość skrócenia terminu na wydalenie cudzoziemca przewiduje nowelizacja ustawy o wjeździe na terytorium Polski obywateli...

02.04.2011

Jubiler musi znakować

Jakość złota będzie można zbadać u jubilera. Żeby punkt probierczy mógł u niego powstać, będzie musiał wystąpić do prezesa Głównego Urzędu Miar i zapewnić właściwe warunki techniczne i organizacyjne....

02.04.2011