Strefy ruchu ponad pół roku czekają na nowe znaki

Kierowcy łamiący przepisy na osiedlach i parkingach mogą czuć się bezkarni. Nowy przepis w Kodeksie drogowym obowiązuje od 4 września 2010 r. ale brak właściwego oznakowania nie pozwala na nakładanie...

12.04.2011

Surowe sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Firma zamierzająca zatrudnić obcokrajowca spoza UE będzie miała obowiązek zażądania ważnego dokumentu pobytowego, potwierdzającego fakt legalnego pobytu w Polsce. Pracodawca będzie też zobowiązany do...

12.04.2011

Sejm już poprawia ustawę hazardową

Sejm, który w środę zbiera się na trzydniowym posiedzeniu, zajmie się m.in. projektem zmian w uchwalonej 19 listopada 2009 r., a obowiązującej od 1 stycznia ubiegłego roku tzw. ustawie hazardowej....

12.04.2011

Będzie możliwa refundacja leczenia w państwach UE

Za dwa tygodnie wejdą w życie nowe przepisy dotyczące praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, które pozwolą w określonym zakresie na refundację leczenia w państwach Unii Europejskiej bez...

11.04.2011

Kolejne zmiany w ustawie o VAT

Zmiany w przepisach o podatku VAT związane z koniecznością dostosowania jej przepisów do nowego rozporządzenia wykonawczego Rady UE i wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE zakłada projekt nowelizacji...

11.04.2011

KE chce wprowadzić podatek węglowy

Komisja Europejska chce zmienić sposób opodatkowania energii w UE tak, by uzależnić wysokość podatku m.in. od emisji CO2. Nie wiadomo jeszcze, czy na tzw. podatek węglowy zgodzą się wszystkie kraje...

11.04.2011

Podwójne przyspieszenie w urzędach

Obowiązująca od dziś nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego umożliwi obywatelowi szybsze załatwienie spraw w urzędzie. Prawo do zaskarżenia przewlekłości postępowania administracyjnego to...

11.04.2011

Rada prokuratorów przypilnuje etyki

Krajowa Rada Prokuratury ma stać na straży niezależności prokuratorów. Projekt ustawy o KRP będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu....

11.04.2011

Rząd we wtorek m.in. o fundacjach politycznych

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjmie stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych. Projekt przewiduje, że partia finansowana z budżetu państwa będzie musiała...

11.04.2011

Rząd zajmie się dużą nowelizacją kpc

Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który m.in. zakłada likwidację...

10.04.2011

Podsłuchy pod ściślejszą kontrolą

Sąd Najwyższy w marcu podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, która ograniczyła możliwość stosowania podsłuchów przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Poglądy te uwzględniła nowelizacja kodeksu...

10.04.2011

Zapis windykacyjny ustępuje zwykłemu

Spadkodawca będzie mógł skutecznie przesądzać o sposobie podziału spadku. Zapisobiorca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań....

09.04.2011

Deloitte ma nowego globalnego prezesa

Barry Salzberg został nowym globalnym prezesem firmy doradczej Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu Limited). Funkcję obejmie 1 czerwca 2011 roku, z początkiem nowego roku finansowego firmy. Barry...

09.04.2011

BCC: ustawa refundacyjna powinna trafić do TK

Business Centre Club zwrócił się do prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej przez Sejm ustawy o refundacji leków. Nowe przepisy wprowadzają...

09.04.2011

Unia podpisała konwencję haską w sprawie alimentów

Węgierska prezydencja UE podpisała w imieniu całej unii konwencję haską w sprawie alimentów. Dokument umożliwia współpracę władz europejskich z władzami innego państwa świata i zadbanie o to, by...

09.04.2011

Proces prywatyzacji będzie bardziej efektywny

Wzmocnienie efektywności procesu prywatyzacji, dzięki rozszerzeniu posiadanego instrumentarium ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o nowoczesne tryby zbywania akcji, przewiduje projekt...

08.04.2011

Nowe dowody półtora roku później

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę blankietów dowodów osobistych MSWiA poinformowało o przesunięciu terminu wprowadzenia elektronicznych dowodów osobistych. Nie...

08.04.2011