Rząd we wtorek m.in. o fundacjach politycznych

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjmie stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych. Projekt przewiduje, że partia finansowana z budżetu państwa będzie musiała...

11.04.2011

Rząd zajmie się dużą nowelizacją kpc

Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który m.in. zakłada likwidację...

10.04.2011

Podsłuchy pod ściślejszą kontrolą

Sąd Najwyższy w marcu podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, która ograniczyła możliwość stosowania podsłuchów przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Poglądy te uwzględniła nowelizacja kodeksu...

10.04.2011

Zapis windykacyjny ustępuje zwykłemu

Spadkodawca będzie mógł skutecznie przesądzać o sposobie podziału spadku. Zapisobiorca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań....

09.04.2011

Deloitte ma nowego globalnego prezesa

Barry Salzberg został nowym globalnym prezesem firmy doradczej Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu Limited). Funkcję obejmie 1 czerwca 2011 roku, z początkiem nowego roku finansowego firmy. Barry...

09.04.2011

BCC: ustawa refundacyjna powinna trafić do TK

Business Centre Club zwrócił się do prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej przez Sejm ustawy o refundacji leków. Nowe przepisy wprowadzają...

09.04.2011

Unia podpisała konwencję haską w sprawie alimentów

Węgierska prezydencja UE podpisała w imieniu całej unii konwencję haską w sprawie alimentów. Dokument umożliwia współpracę władz europejskich z władzami innego państwa świata i zadbanie o to, by...

09.04.2011

MS: specjalne prawa na Euro 2012

Obowiązek przebywania w czasie imprezy masowej w określonym miejscu, kontrolowany przy pomocy systemu elektronicznego nadzoru oraz rozprawy sądowe bezpośrednio na stadionach - to główne elementy...

08.04.2011

Nowe dowody półtora roku później

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę blankietów dowodów osobistych MSWiA poinformowało o przesunięciu terminu wprowadzenia elektronicznych dowodów osobistych. Nie...

08.04.2011

Proces prywatyzacji będzie bardziej efektywny

Wzmocnienie efektywności procesu prywatyzacji, dzięki rozszerzeniu posiadanego instrumentarium ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o nowoczesne tryby zbywania akcji, przewiduje projekt...

08.04.2011

Ubezpieczyciele będą lepiej chronić ubezpieczonych

Zakłady ubezpieczeniowe będą musiały wydzielić działy audytu wewnętrznego. Zmienią się zasady wyliczania wskaźników bezpieczeństwa dla firm ubezpieczeniowych - przewidują założenia do projektu ustawy...

08.04.2011

Samorządy uporządkują informacje o swoim mieniu

Projekt rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa ma za zadanie uporządkować przepisy dotyczące przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia...

07.04.2011

Trybunał Konstytucyjny przyspieszył

Praca nad wnioskami, skargami i pytaniami napływającymi do Trybunału odbywa się sprawniej. - Nie mamy żadnych zaległości w rozpatrywaniu skarg - twierdzi prezes TK prof. Andrzej Rzepliński (na...

07.04.2011

Samorząd prokuratury dostanie więcej uprawnień

Wydawanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących prokuratury i związanych z jej działalnością oraz piecza nad zawodem prokuratora i pracowników prokuratury to niektóre uprawnienia, jakie...

07.04.2011

Nowe przepisy dot. spożywania i sprzedaży alkoholu

Sprzedaż piwa na stadionach podczas meczów, zakaz picia alkoholu na basenie i zniesienie nakazu kierowania osób uzależnionych na leczenie. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o wychowaniu w...

07.04.2011

Za rok koniec taksówek bez licencji

Skończy się okazjonalny przewóz osób. W ciągu najbliższego roku "przewozy osób" albo staną się taksówkami, albo znikną z rynku. Gminy nie będą ustalały limitu taksówek na swoim terenie....

07.04.2011