Inspektor kontroli skarbowej zatrzyma i skontroluje

Warunki, sposób i szczegółowy tryb wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposób i tryb współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzory...

18.01.2011

Rząd szykuje pakiet deregulacyjny dla gmin

Ministerstwo Finansów wraz z samorządami przygotowuje pakiet deregulacyjny, który da władzom lokalnym więcej swobody w gospodarowaniu pieniędzmi. Ma to poprawić ich sytuację finansową i ułatwić...

18.01.2011

Rząd będzie lepiej planował prace legislacyjne

Rada Ministrów będzie prowadzić wykaz prac legislacyjnych rządu obejmujący: projekty założeń do projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń. Prowadzony ma być jeden taki wykaz przez całą...

18.01.2011

"S" przeciw zmianom dot. spółek Skarbu Państwa

Górnicza Solidarność sprzeciwia się części zapisów rządowego projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. Według związkowców propozycja rządu to próba stworzenia...

18.01.2011

Preferencyjne kredyty nadal nie dla samotnych

Zmniejszenie mnożnika kształtującego poziom limitu cenowo-kosztowego, uprawniającego do skorzystania z dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, z 1,4 do 1,1 przewiduje przyjęty we wtorek...

18.01.2011

Termin "błąd medyczny" zniknie z projektu nowelizacji

Sejmowa podkomisja pracująca nad rządową nowelizacją ustawy o prawach pacjenta proponuje usunięcie z projektu terminu "błąd medyczny" i zastąpienie go "niepożądanym zdarzeniem medycznym". O taką...

18.01.2011

Więcej uprawnień mandatowych dla strażaków

Więcej uprawnień dla strażaków do nakładania grzywien w postaci mandatu karnego zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA, przygotowywany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Do...

17.01.2011

Skarbówka będzie lepiej sprawdzać pracowników

Wywiadowcy i uzbrojeni antyterroryści z urzędów kontroli skarbowej będą badani także po przyjęciu do pracy. Taką możliwość przewidują przepisy znowelizowanej 25 czerwca 2010 r. ustawy o kontroli...

17.01.2011

W dowodach dzieci nie będzie chipu

Minister Spraw Wewnętrznych Jerzy Miller ogłosił już ponad rok temu, że nasze dowody osobiste będą spełniać rolę karty elektronicznej, podobnie jak karty bankowe. W marcu 2010 roku rząd projekt...

16.01.2011

Mniej za gwiazdki dla hoteli

Minister Sportu i Turystyki ustalił nowe wysokości opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego. Od 28 stycznia będą one niższe od dotychczas obowiązujących....

16.01.2011

MSWiA uprości procedury dla zbiórek publicznych

Organizacje humanitarne chcące nieść pomoc poszkodowanym z innych krajów, np. ofiarom nagłych kataklizmów i katastrof naturalnych, szybciej uzyskają pozwolenie na prowadzenie zbiórek publicznych. Ich...

16.01.2011