Spółki: amortyzacja aportu mniej korzystna

Od 2011 roku obowiązują mniej korzystne zasady amortyzacji aportów. Spółki z innym rokiem podatkowym rozliczają się na starych zasadach. Przepisy przejściowe nie gwarantują ochrony praw wszystkim...

21.01.2011

E-sąd chce usprawnienia procedury

Lubelski sąd potrzebuje zmian i kadrowego wzmocnienia, bo nie zdoła rozpatrzyć rekordowo rosnącej liczby spraw. Sędzia Jacek Widło, szef e-sądu, przedstawił propozycje jego zreformowania. W...

21.01.2011

Inspekcja pracy sprawdzi fundacje i stowarzyszenia

Jeszcze w tym roku może rozszerzyć się krąg podmiotów, które podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor pracy będzie mógł sprawdzać legalność zatrudnienia nie tylko w firmach, ale także...

21.01.2011

Jedna hipoteka na kilka wierzytelności

Nie będzie już podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Wierzyciel będzie mógł zabezpieczyć kilka wierzytelności jedną hipoteką lub podstawić nową wierzytelność w miejsce dotychczas zabezpieczonej....

21.01.2011

Jest już instrukcja kancelaryjna

Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej zostało w czwartek ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Tego samego dnia dokument zaczął obowiązywać....

21.01.2011

Szkolenia BHP zwolnione z VAT

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy są obecnie zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie znowelizowanego...

20.01.2011

Aresztowania pod większą kontrolą

Orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu wydane na skutek zażalenia będzie mogło być zaskarżane do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego....

20.01.2011

Pomoc finansowa obejmie także SKOK

Projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu pomocy finansowej instytucjom finansowym obejmie spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe. Do tej pory SKOK nie mógł liczyć na pomoc ani zaciągać kredytu w...

20.01.2011

Reklama piwa znowu tylko po godz. 23?

W telewizji, radiu, kinie i teatrze reklama alkoholu dopiero po 23. Rygorystyczniej będzie też w internecie i na słupach ogłoszeniowych. Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i...

19.01.2011

Komisja za opłatami za drugi kierunek studiów

Uczelnie będą pobierać opłaty za drugi kierunek studiów, a wykładowca będzie mógł pracować maksymalnie na dwóch etatach - takie m.in. przepisy pozytywnie zarekomendowała w środę sejmowa Komisja...

19.01.2011

W Sejmie spór wokół projektu zmian w VAT

Kontrowersje wśród posłów budzi rządowy projekt zmian w VAT - szczególnie propozycja o pakietach medycznych dla pracowników oraz usługach zlecanych przez szpitale. W efekcie po kilku godzinach prac...

19.01.2011

Inspektor kontroli skarbowej zatrzyma i skontroluje

Warunki, sposób i szczegółowy tryb wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposób i tryb współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzory...

18.01.2011