Szkolenia BHP zwolnione z VAT

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy są obecnie zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie znowelizowanego...

20.01.2011

Aresztowania pod większą kontrolą

Orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu wydane na skutek zażalenia będzie mogło być zaskarżane do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego....

20.01.2011

Pomoc finansowa obejmie także SKOK

Projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu pomocy finansowej instytucjom finansowym obejmie spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe. Do tej pory SKOK nie mógł liczyć na pomoc ani zaciągać kredytu w...

20.01.2011

Reklama piwa znowu tylko po godz. 23?

W telewizji, radiu, kinie i teatrze reklama alkoholu dopiero po 23. Rygorystyczniej będzie też w internecie i na słupach ogłoszeniowych. Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i...

19.01.2011

Komisja za opłatami za drugi kierunek studiów

Uczelnie będą pobierać opłaty za drugi kierunek studiów, a wykładowca będzie mógł pracować maksymalnie na dwóch etatach - takie m.in. przepisy pozytywnie zarekomendowała w środę sejmowa Komisja...

19.01.2011

W Sejmie spór wokół projektu zmian w VAT

Kontrowersje wśród posłów budzi rządowy projekt zmian w VAT - szczególnie propozycja o pakietach medycznych dla pracowników oraz usługach zlecanych przez szpitale. W efekcie po kilku godzinach prac...

19.01.2011

Polska wprowadzi dyrektywę przeciwpowodziową

Pierwsza mapa zagrożenia powodziowego będzie gotowa pod koniec grudnia, następne będą gotowe w 2012 i kolejne w 2013 roku; w 2015 roku mają być gotowe plany walki z ryzykiem powodziowym -...

18.01.2011

Inspektor kontroli skarbowej zatrzyma i skontroluje

Warunki, sposób i szczegółowy tryb wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposób i tryb współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzory...

18.01.2011

Rząd szykuje pakiet deregulacyjny dla gmin

Ministerstwo Finansów wraz z samorządami przygotowuje pakiet deregulacyjny, który da władzom lokalnym więcej swobody w gospodarowaniu pieniędzmi. Ma to poprawić ich sytuację finansową i ułatwić...

18.01.2011

Rząd będzie lepiej planował prace legislacyjne

Rada Ministrów będzie prowadzić wykaz prac legislacyjnych rządu obejmujący: projekty założeń do projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń. Prowadzony ma być jeden taki wykaz przez całą...

18.01.2011

"S" przeciw zmianom dot. spółek Skarbu Państwa

Górnicza Solidarność sprzeciwia się części zapisów rządowego projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. Według związkowców propozycja rządu to próba stworzenia...

18.01.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski