Projekt rozporządzenia w sprawie zaliczenia tych dróg do kategorii dróg krajowych został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśniono, w projekcie uwzględniono w nim odcinki tych dróg, które należy zaliczyć do kategorii dróg krajowych w związku z proponowanymi zmianami kategorii dróg publicznych, które następują w wyniku realizacji inicjatywy prezydentów miast - zarządców dróg krajowych w miastach na prawach powiatu.

"Zmiany mają na celu usprawnienia ruchu i poprawę życia mieszkańców oraz ochronę zabudowy w mieście w związku z zapewnieniem skomunikowania drogi ekspresowej i autostrady z istniejącą siecią dróg krajowych i drogowymi układami miejskimi oraz w związku z koniecznością zapewnienia spójności sieci dróg krajowych" - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Zgodnie z propozycją do kategorii dróg krajowych zostanie zaliczony odcinek drogi gminnej - ul. Miast Partnerskich (od ul. Rakowskiej do ul. Sulejowskiej) w Piotrkowie Trybunalskim - w ciągi drogi krajowej nr 12, odcinek drogi w ciągu drogi krajowej nr 63 zgodnie z proponowaną zmianą jej przebiegu po przewidywanym włączeniu do sieci dróg krajowych odcinka nowo wybudowanej - w trakcie realizacji drogi ekspresowej S8 - obwodnicy miejscowości Zambrów (województwo podlaskie).

Kolejne fragmenty to odcinek drogi powiatowej w Toruniu w ciągu drogi krajowej nr 91, odcinek drogi powiatowej - al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie - w ciągu drogi krajowej nr 97 oraz odcinek drogi gminnej - od węzła Świebodzin Północ do węzła Świebodzin Południe na drodze ekspresowej S3 w celu skomunikowania z istniejącą drogą krajową nr 92.

W rozporządzeniu podkreślono, że włączenie tych fragmentów dróg do kategorii dróg krajowych zapewni spójność sieci poprzez skomunikowanie z autostradami i drogami ekspresowymi.

W uzasadnieniu napisano, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii - z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania - jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do innej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od 1 stycznia roku następnego. (PAP)

aop/ mhr/