SA: darowiznę można odwołać tylko przez jeden rok

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że roczny termin do odwołania darowizny liczy się od dowiedzenia się darczyńcy o rażącej niewdzięczności obdarowanego. W razie śmierci darczyńcy termin ten nie...

26.09.2017

SA: upokarzająca eksmisja narusza dobra osobiste

Bezpodstawne rozwiązanie umowy najmu i publiczne wynoszenie przez wynajmującego rzeczy osoby eksmitowanej to forma upokarzającego samosądu wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach....

23.09.2017

SA: niewykonanie umowy nie wpływa na jej ważność

Jeśli powód domaga się stwierdzenia nieważności umowy, to powinien wykazać, że już w dacie jej zawarcia wystąpiły przesłanki nieważności. Zachowanie stron po zawarciu umowy nie ma zaś wpływu na...

21.09.2017

SN: depozyt po zmarłym odbiera spadkobierca

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru depozytu zmarła, jej spadkobierca jest uprawnionym do podjęcia środków przechowywanych w depozycie, a nie osoba uprawniona do kontaktów - taką uchwałę podjął Sąd...

19.09.2017

SN: niewidoczny słupek przyczyną sporu o zasiedzenie

Każdy właściciel działki może dowiedzieć się z map geodezyjnych, czy pod jego nieruchomością nie przechodzi gazociąg. Oznaczenie urządzenia nie musi być widoczne gołym okiem - tak wynika z...

18.09.2017