SN: reklamy Link4 nie wprowadzały klientów w błąd

Reklamy towarzystwa ubezpieczeniowego Link4 nie wprowadzały klientów w błąd, nie miały także wpływu na decyzje klientów co do nabycia usług ubezpieczeniowych - orzekł w piątek Sąd Najwyższy.

25.05.2012

Przedmiot zamówienia trzeba racjonalnie opisać

Przedmiot zamówienia nie musi być opisany jedynie na poziomie minimalnym lub powszechnie przyjętym. Powinien być określony tak, by odpowiadać racjonalnym potrzebom zamawiającego - podkreśla Krajowa...

22.05.2012

Oferta do przetargu musi być podpisana

Złożenie oferty zamawiającemu jest niezbędnym elementem skuteczności tej oferty, ale takim samym elementem jest uprzednie podpisanie oferty przez osobę do tego uprawnioną (czyli zachowanie formy...

21.05.2012

Liczba punktów to nie tylko informacja dla kierowcy

Nie da się pogodzić z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego stanowiska organów administracji, według którego wymieniona w mandacie karnym ilość punktów za...

20.05.2012

Lokale komunalne nie tylko dla zameldowanych w gminie

Gmina obowiązana jest tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wszystkich wymagających tego członków wspólnoty samorządowej, nie zaś jedynie tych członków wspólnoty, którzy w gminie są...

20.05.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski