ETS o nieuczciwych klauzulach umownych

Państwo członkowskie może postanowić, że nieuczciwe postanowienie umowne, którego nieważność stwierdzono w wyniku powództwa wytoczonego w interesie publicznym przeciwko przedsiębiorcy przez organ...

29.04.2012

ETS: odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład

Przewoźnik lotniczy ma obowiązek wypłacić odszkodowanie na rzecz pasażerów, jeżeli spotkali się oni z odmową przyjęcia na pokład ze względu na reorganizację ich lotu wskutek strajku na lotnisku,...

21.04.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski