Rok więzienia za zabicie psa

Dariusz K., który pod koniec lipca tego roku zabił swojego psa, został skazany przez sąd w Wągrowcu na karę jednego roku pozbawienia wolności oraz zakaz posiadania zwierząt przez okres ośmiu 8 lat.

18.10.2017

SN: prawo do świadczenia przedemerytalnego

Utrata statusu osoby bezrobotnej i ponowna rejestracja w urzędzie pracy nie stanowi sama w sobie przeszkody, aby tej osobie przyznać świadczenie przedemerytalne - stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił...

18.10.2017

SN: błąd syndyka spowodował utratę lokalu

Sąd Najwyższy orzekł, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej nie może uchylać własnej uchwały, która przyjęła powoda w poczet członków, mimo, że zbycie lokalu przez syndyka było bezprawne - orzekł Sąd...

13.10.2017