SN: ujawnienie tajemnicy lekarskiej w sporze o ojcostwo

Lekarz powołał się na dobro dziecka poczętego i dlatego ujawnił tajemnicę lekarską. Istotne w tej sprawie jest, że obwiniony lekarz był ojcem dziecka i wcześniej nie chciał go uznać, ani płacić na...

11.01.2018