NSA: Rzecznik naruszył prawa pacjentów

Pacjent nie ma obowiązku przedstawiać Rzecznikowi dowodów na naruszenie zbiorowych praw pacjenta, wystarczy, że uprawdopodobni ich łamanie, zaś szpital powinien wykazać działanie zgodne z prawem...

10.09.2017

NSA: cennik za miejsce na cmentarzu jest nieważny

Radni nie mogą jedynie wywiesić na tablicy ogłoszeń cennika opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bo nie jest to akt wewnętrzny, lecz prawo miejscowe. Wymaga opublikowania w dzienniku...

09.09.2017

Strasburg: kobieca seksualność ma znaczenie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* z 25 lipca 2017 r. uznał, że obniżenie zadośćuczynienia za błąd w sztuce lekarskiej, zaistniałego podczas operacji ginekologicznej, z powodu wieku...

01.09.2017