Sąd okręgowy odmówił udzielenia warunkowego zwolnienia skazanemu. Postanowienie sądu zostało zaskarżone przez jego obrońcę. Sąd apelacyjny uznał jednak, że wniesione zażalenie jest niezasadne. W związku z tym utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Zwrócił przy tym uwagę, że w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności można zauważyć pozytywne zachowania skazanego, okoliczność ta nie wystarczyła jednak do uwzględnienia złożonego wniosku.

 

Postawa skazanego ważna, ale...

Sąd odwoławczy podkreślił, że skazany odbywa karę w systemie programowanego oddziaływania. Wśród osób osadzonych - co przyznał - funkcjonuje prawidłowo. Podkreślił, że przyjmuje też właściwą postawę wobec pracowników zakładu karnego, bo stara się przestrzegać reguł, które go obowiązują. Nie uczestniczy w podkulturze przestępczej. 

Czytaj: Przedłużenie aresztu dotkliwe jak sam areszt - sąd jednak aresztowanego wysłuchać nie musi>>

Sąd odwoławczy wskazał również, że osadzony pracuje nieodpłatnie w jednostce penitencjarnej. Uzyskał 29 nagród i ulg regulaminowych. - Powyższe świadczy o tym, że poddał się rygorom panującym w izolacji więziennej. To jednak jego obowiązek – zaznaczył. I dodał, że dopiero kiedy osoba skazana szczególnie zaangażuje się w proces odbywania kary, to wówczas może korzystać z dobrodziejstwa warunkowego zwolnienia.

Niezakończony proces resocjalizacji

Sąd odwoławczy podkreślił równocześnie, że wobec skazanego zapadł wyrok łączny. Nie jest więc - jak uzasadnił - sprawcą incydentalnym. 

- Do odbywania kary pozbawienia wolności był doprowadzony. Poza tym podczas odbywania jej naruszył regulamin - w jego organizmie stwierdzono obecność środków odurzających. Jego proces resocjalizacji nie dobiegł jeszcze końca – ocenił sąd.

Czytaj: Aresztowany będzie mieć łatwiejszy kontakt z obrońcą? Senat przejął inicjatywę adwokatów>>

Zdaniem sądu w całej sprawie istotne jest też to, że nie było możliwości sprawdzenia, jak skazany zachowuje się poza zakładem karnym. Korzystał tylko z przepustki losowej, ale odbywał ją w asyście funkcjonariuszy służby więziennej. Z tego względu nie było podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia sądu okręgowego – podsumował sąd odwoławczy.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach II AKzw 1161/20, LEX nr 3061321.