Postępowania klauzulowe nie zawsze szybkie

Podstawową cechą postępowania klauzulowego jest szybkość. Mimo to sądom zdarza się żądać od wierzycieli dokumentów uzupełniających wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - piszą Dagmara Michalska i...

12.03.2015

Jeden zastaw finansowy na dwie wierzytelności?

Nie ma wątpliwości, że zastawem zwykłym można zabezpieczyć tylko jedną wierzytelność. W przypadku zastawu finansowego zdania są jednak podzielone - piszą Michał Kalicki, Mateusz Tusznio z kancelarii...

11.03.2015

Prawnicy nie unikną odpowiedzialności za państwo

Prawnicy w każdej epoce są obarczani odpowiedzialnością za kształt i funkcjonowanie porządku politycznego. Wiąże się ich z państwem i władzą, chcą tego czy nie piszą autorzy książki MYŚLENIE O...

11.03.2015

W warszawskiej palestrze wciąż deficyt

Adwokacki socjalizm, czyli rozdawnictwo, wysokie składki i ogromna dziura budżetowa. Tak zwięźle można przedstawić stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sześć miesięcy od zakończenia...

10.03.2015

Wpis do rejestru dłużników alimenciarzom niestraszny

Zagrożenie wpisem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych nie jest dla osób niepłacących alimentów motywacją do uregulowania należności - uważa resort sprawiedliwości, który chce znieść ten zapis z...

09.03.2015

Prawo autorskie wciąż wymaga komentowania

Dzięki bogatemu orzecznictwu oraz licznym publikacjom prawo autorskie staje się coraz lepiej poznaną dziedziną prawa. Stan ten jest jednak wciąż daleki od zadowalającego i to mimo upływu 20 lat od...

09.03.2015

Jeden sędzia może naradzać się 10 minut

Długość jednoosobowej narady nie jest ważna, bo sędzia naradza się z własnym sumieniem - twierdzi prof. Jacek Sobczak. - Jak się odbywała ta narada, z jakimi argumentami walczył sędzia, to jest jego...

09.03.2015

RPO: zagrożone prawa stron w procesach cywilnych

Stronie postępowania cywilnego, która nie zgłosiła zastrzeżenia, co do zasady nie przysługuje prawo powoływania się na uchybienia sądu w dalszym toku postępowania. Restrykcyjna wykładnia tego...

08.03.2015

Europejskie igrzyska w cieniu represyjnej dyktaury

Igrzyska Europejskie odbędą się w Azerbejdżanie mimo trwających w tym kraju represji alarmuje Amnesty International. Organizacja opublikowała raport, z którego wynika, że azerski reżim wciąż...

08.03.2015

Fundacja Helsińska: po odbyciu kary druga kara?

Prezydent otrzymał do podpisu nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza m.in. możliwość stosowania przymusowej terapii wobec osoby, która zakończyła odbywanie kary. Ta nowelizacja budzi poważne...

07.03.2015

Seremet: nową procedurę karną zacznijmy później

Zmiany w procedurze karnej powinny zacząć obowiązywać nie wcześniej niż od stycznia 2016 r., a nawet z datą późniejszą. To pozwoli wszystkim podmiotom, których dotyczy reforma odpowiednio przygotować...

06.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski