Uproszczone podwyższenie kapitału z problemami

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie uproszczonym jest dopuszczalne tylko w spółce z o.o. Jest to uregulowanie w art. 257 kodeksu spółek handlowych, ale w praktyce powstało wiele wątpliwości...

29.01.2015

Nowy kodeks cywilny potrzebny?

Po 50 latach od uchwalenia Kodeksu cywilnego pojawia się pytanie, czy obecny stan rzeczy wymaga tylko uporządkowania czy może przestał on odpowiadać potrzebom współczesności, co uzasadniałoby...

28.01.2015

Unijne obywatelstwo jeszcze dalekie od ideału

Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej została wprowadzona Traktatem z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 r. Warto przyglądać się dotychczasowym osiągnięciom i istniejącym wciąż wyzwaniom...

27.01.2015