Dużo zmian będzie w prawie dot. ubezpieczeń

Rok 2015 r. będzie przełomowy na polskim rynku ubezpieczeń. Wszelkie produkty inwestycyjne będą musiały diametralnie się zmienić, tak pod względem informacji dla klienta, jak i sposobu sprzedaży -...

14.02.2015

TK: wolność wypowiedzi ponad honorem polityka

Ważniejsza jest nieskrępowana debata publiczna niż ochrona funkcjonariusza-polityka - uznał Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na pytanie, czy znieważenie funkcjonariusza publicznego w sytuacji...

12.02.2015

Kozdroń: resocjalizacja ważniejsza od izolacji

Pracujecie z ludźmi trudnymi, funkcjonującymi poza normalnym tokiem życia społecznego. Waszym zadaniem jest przywracać osoby odbywające karę do społeczeństwa, nie tylko przez izolację ale przede...

12.02.2015

MS doradza, jak korzystać z upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka poradnik - to bezpłatna broszura przygotowana przez członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Resort zachęca do zapoznawania...

11.02.2015

Kontradyktoryjny proces i trochę aktywny sędzia

Kontradyktoryjny proces, jaki ma od lipca obowiązywać w polskiej procedurze karnej, wzbudza wiele nadziei na usprawnienie pracy sądów. Jednak prawnicy mają też wiele obaw, m.in. o to, czy wszyscy...

11.02.2015

Sędziowie karni krytycznie o polityce penitencjarnej

Istniejące w Polsce warunki prawne, organizacyjne i finansowe nie pozwalają na realizację zindywidualizowanego procesu wykonywania kary pozbawienia wolności - uważa większość polskich sędziów...

11.02.2015

System darmowej pomocy prawnej musi być jednolity

Tworzony system bezpłatnych porad prawnych należy zintegrować z pomocą udzielaną już obecnie obywatelom przez instytucje państwowe i pozarządowe - ocenił dr Jan Winczorek z Katedry Socjologii Prawa...

09.02.2015

Senator Zientarski: nadzór ministra konieczny

Nie może to być niezależność od terminów, od sprawności, od odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości jako całości, za którą to całość odpowiedzialność ponosi minister sprawiedliwości tak senator...

08.02.2015

Ustrojowa rola notariatu wciąż w budowie

Zamiast stabilizacji funkcjonowania prawa notarialnego i bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego pogłębiają się rozbieżności we właściwym usytuowaniu notariatu w porządku prawnym państwa - twierdzi...

08.02.2015