Jak pisze prof. Irena Lipowicz w wystąpieniu do ministra infrastruktury i rozwoju, wpływające do jej biura skargi osób korzystających z publicznego transportu kolejowego, szczególnie w ramach dojazdu do pracy, ujawniły problem niehonorowania przez poszczególnych przewoźników kolejowych biletów okresowych wystawianych przez innych przewoźników. 
Jak zauważa rzecznik, obecnie często przewozy na tych samych trasach kolejowych realizowane są przez kilku przewoźników. Obowiązujące przepisy Prawa przewozowego dopuszczają wspólną ofertę handlową kilku przewoźników skierowaną do podróżnych. Nie ma jednak instrumentów prawnych, które nakłaniałyby przewoźników do korzystania z takiej możliwości.
- Ten stan rzeczy jest niepożądany nie tylko z perspektywy ochrony praw pasażerów, lecz również z punktu widzenia interesu publicznego. W interesie publicznym leży bowiem, aby coraz więcej osób korzystało z transportu zbiorowego, a nie ze środków transportu indywidualnego.
Rzecznik praw Obywatelskich prosi ministra o przedstawienie możliwości zmiany tego stanu rzeczy.
Treść wystąpienia>>>