Jak zauważają autorzy raportu opracowanego w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, z jednej strony stwarza to szansę na rozwój bardzo różnych form finansowania społecznościowego, z drugiej jednak strony utrudnia ustalenie treści stosunków prawnych łączących uczestników platform crowdfundingowych, a tym samym pełne i dokładne ustalenie praw i obowiązków poszczególnych użytkowników platform.
- Crowdfunding pełni funkcję brakującego ogniwa w łańcuchu finansowania gospodarki, zapewniając dopływ kapitału tam, gdzie z uwagi na duże ryzyko nie docierają bardziej tradycyjne formy finansowania. Dzięki niemu rośnie prawdopodobieństwo realizacji wielu innowacyjnych pomysłów – czytamy w komentarzu do raportu. - Bardzo często jednak crowdfunding jest podstawowym źródłem finansowania dla innowacyjnych pomysłów, które na dłuższą metę mogą być motorem rozwoju gospodarczego i pozytywnych zmian społecznych – piszą Krzysztof Wojdyło i Jacek Czarnecki, współautorzy opracowania. I dodają, że potencjał crowdfundingu we współczesnych gospodarkach jest olbrzymi. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w 2012 r. dzięki crowdfundingowi zrealizowano ok. pół miliona projektów. Zgodnie z szacunkami w 2013 r. wartość uzyskanego w ten sposób finansowania osiągnęła blisko miliard euro. Również w Polsce pojawiają się platformy crowdfundingowe i cieszą się rosnącym zainteresowaniem internautów.
Czytaj: Rząd popiera społecznościowe finansowanie, ale zaleca ostrożność>>>

Finansowanie społecznościowe w internecie nie jest w polskim prawie przedmiotem specjalnych regulacji. Istnieją wprawdzie niedawno unowocześnione przepisy dotyczące zbiórek publicznych, ale ich praktyczne zastosowanie do nowych form crowdfundingu jest niewielkie.
- Taka sytuacja stwarza z jednej strony szansę na rozwój bardzo różnych form finansowania społecznościowego, z drugiej jednak strony powoduje trudności z ustaleniem treści stosunków prawnych łączących uczestników platform crowdfundingowych, a tym samym trudności w pełnym i dokładnym ustaleniu praw i obowiązków poszczególnych użytkowników platform.  Problemem może być także ustalenie dokładnej treści stosunków prawnych. W przypadku wielu platform crowdfundingowych treść stosunku prawnego łączącego finansującego z beneficjentem nie jest wystarczająco określona. Może to być potencjalne źródło kontrowersji w przypadku sporów pomiędzy finansującymi i beneficjentami – czytamy w raporcie.
- Należy założyć, że podobnie jak większość nowych zjawisk społecznych crowdfunding również doczeka się prędzej lub później swoich regulacji – stwierdzają autorzy raportu.

Treść raportu>>>