Ekspert przypomina, że obecnie Prawo budowlane do obiektów budowlanych zalicza części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Wolno stojące maszty antenowe kwalifikuje się jako obiekty budowlane. W skład elektrowni wiatrowej wchodzą zarówno części budowlane (np. maszt, fundamenty), jak również urządzenia techniczne o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania elektrowni wiatrowej. Zatem elektrownia wiatrowa jako całość nie powinna stanowić obiektu budowlanego. Więcej>>>