Swoje wystąpienie kieruje do prezesa Związku Banków Polskich. Chodzi o przypadki, gdy banki oferują osobom niewidomym i niedowidzącym dostęp za pomocą karty bankomatowej do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, mimo iż w danej miejscowości nie ma bankomatu przystosowanego do tego rodzaju niepełnosprawności.

Rzecznik pyta ZBP, czy zamierza podjąć jakieś działania eliminujące tego rodzaju praktyki i zapewnienia niewidomym i niedowidzącym klientom banków dostępu do bankomatów wyposażonych w oprogramowanie udźwiękowiające i wyjścia słuchawkowe.