W organizację tegorocznych obchodów kampanii włączyła się Krajowa Rada Komornicza, która w czwartek od rana organizuje "Dzień bezpłatnych porad" - poinformował Michał Lewandowski z biura prasowego KRK. W ramach akcji komornicy sądowi na terenie całego kraju mają świadczyć nieodpłatnie pomoc osobom doznającym przemocy, w tym przemocy ekonomicznej.

"Przeciwdziałanie przemocy ekonomicznej wymaga w szczególności skutecznego wyegzekwowania należnych alimentów, odzyskania części majątku, otrzymania zabezpieczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, bądź usunięcia z mieszkania członka rodziny będącego sprawcą przemocy. Wszystkie te czynności wymagają udziału komornika" - podkreślają komornicy. Zapewniają, że chętni dowiedzą się w kancelariach komorniczych, w jaki sposób działa komornik, czego można od niego oczekiwać, w jaki sposób zwrócić się o pomoc, jakie należy mieć dokumenty, czy i jakie koszty należy ponieść i co zrobić, aby egzekucja była skuteczna.

"16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć" to międzynarodowa kampania zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute. Bierze w niej udział ponad tysiąc organizacji w blisko 130 krajach. Cel kampanii to wyeliminowanie wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Kampania co roku zaczyna się 25 listopada (to Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) i kończy się 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). (PAP)