Odrębne protokoły do tajnych zeznań

Z przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, obejmujących okoliczności, na które rozciąga się tajemnica sporządza się odrębny protokół. Dostęp do nich jest możliwy tylko za zgoda...

29.02.2012

CBA reklamą zniechęci do korupcji

Telewizyjne i radiowe spoty z udziałem znanych aktorów mają zniechęcić Polaków do korupcji. Przygotowujemy dużą kampanię na temat zagrożeń korupcyjnych. Chcemy dotrzeć do jak największej grupy...

29.02.2012

W piątek głosowanie senackich poprawek do budżetu

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała we wtorek, że w piątek posłowie będą głosować nad senackimi poprawkami do ustawy budżetowej na 2012 rok. Ustawa ta trafi następnie do prezydenta Bronisława...

29.02.2012

Rząd nie rozpatrywał projektu ustawy o nasiennictwie

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, rząd nie zajął się we wtorek projektem ustawy o nasiennictwie przygotowanym przez resort rolnictwa. Projekt ten został zdjęty z obrad i nie wiadomo, jakie będą...

28.02.2012

W "Tygodniku Powszechnym" dodatek o adwokaturze

W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego ukazał się specjalny dodatek poświęcony 30-leciu ustawy Prawo o Adwokaturze. - Chcemy w ten sposób pokazać zmiany zachodzące w naszym zawodzie - mówi...

28.02.2012

Łatwiej będzie o zaliczki na programy rolne

Rządprzyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, która pozwoli benficjentom...

28.02.2012

W sejmie - nadal bez decyzji o kontroli KRRiT przez NIK

Ogłoszeniem kolejnej przerwy zakończyło się wtorkowe posiedzenie sejmowych komisji kultury i środków przekazu oraz kontroli państwowej, które miały podjąć decyzję ws. zlecenia NIK kontroli udzielania...

28.02.2012