W 2005 roku, zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, 9 letnia dziewczynka wracająca ze szkoły wysiadając ze szkolnego autobusu, uległa wypadkowi drogowemu. W gimbusie należącym do PKS Brodnica znajdowała się opiekunka, której obowiązkiem było czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci udających się i wracających ze szkoły. Niestety tamtego dnia zabrakło odpowiedniej uwagi i opieki. Pozostawione bez koniecznej opieki dziecko zginęło pod kołami nadjeżdżającego auta.

Rodziców dziewczynki nie było stać na pomoc prawnika, dlatego też z upoważnienia mecenasa Macieja Ślusarka, adwokata z kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy prowadziła tę sprawę aplikant adwokacki Anna Stykowska - Sikora bezpłatnie w ramach działań pro bono. Po ponad trzech latach od zdarzenia oraz ponad roku od wniesienia powództwa Sąd Okręgowy w Toruniu uznał solidarną odpowiedzialność właściciela gimbusa, PKS Brodnica, za śmierć dziewczynki i przyznał jej rodzicom zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci szczególnej więzi uczuciowej i emocjonalnej łączącej rodziców z dzieckiem.

Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy ma wieloletnią tradycję działalności społecznej, w tym pomocy prawnej fundacjom i stowarzyszeniom oraz osobom prywatnym. Program pro bono kancelarii charakteryzuje kompleksowa opieka nad organizacjami non-profit potrzebującymi profesjonalnej pomocy. Prawnicy kancelarii współpracują m.in.: z Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz z Centrum Pro Bono. Prawnicy wspierają Fundację Psychoonkologii "Ogród Nadziei", Fundację dla Polski oraz Fundusz im. Edwarda Wende i zapewniają pomoc prawną takim organizacjom, jak Stowarzyszenie Menedżerów Artystów Polskich, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Stowarzyszenie61, czy Stowarzyszenie Normalne Państwo. Program pro bono kancelarii prowadzi Mecenas Maciej Ślusarek, a prace koordynuje Pani Jolanta Lisicka.