Sąd Okręgowy w Olsztynie nie uwzględnił wniosku Jacka Wacha o zmianę sędziego. To oznacza, że...
PAP
23.10.2015
Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy....
Inny
23.10.2015
Przepisy dot. zmiany nazwiska są dobre, problemem jest ich interpretacja - uważa Paweł Knut,...
PAP
23.10.2015
Sąd Najwyższy zajmie się uchwałami samorządu adwokackiego o nieprzekazywaniu list obrońców do...
Krzysztof Sobczak
23.10.2015
Już ponad 30 tys. spółek zarejestrowano przez internet - informuje Ministerstow Sprawiedliwości. W...
Krzysztof Sobczak
23.10.2015
W Kancelarii Prezydenta RP od tygodni trwają prace, których celem jest rozwiązanie problemów osób...
Krzysztof Sobczak
23.10.2015
Odpowiedzialność odszkodowawcza osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego ma charakter in solidum...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2015
Osoby wobec których orzeczono środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w szpitalu...
Krzysztof Sobczak
23.10.2015
Unieważnienie patentu europejskiego ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego - to...
Anna Czajka
22.10.2015
Rynek
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego brak przepisów...
PAP
22.10.2015
Bez niezależnego organu do kontroli służb specjalnych ich działalność nie będzie podlegała...
PAP
22.10.2015
Obowiązujący od września 1998 r. kodeks postępowania karnego był dotychczas nowelizowany przeszło...
Krzysztof Sobczak
22.10.2015
Minister sprawiedliwości Borys Budka zarządzeniem z 20 października br. powołał Radę Nieodpłatnej...
Krzysztof Sobczak
22.10.2015
Prawnicy
W piątek, 23 października br. Sąd Najwyższy jako Sąd Dyscyplinarny II instancji w składzie 7...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2015
Koalicja organizacji pozarządowych monitorująca wybory Prokuratora Generalnego apeluje do...
PAP
22.10.2015
Prawnicy
Polska znalazła się w gronie kilkunastu państw członkowskich Rady Europy, które jako pierwsze...
Krzysztof Sobczak
22.10.2015
Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce za...
PAP
22.10.2015
Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy informacje przekazywane konsumentom przez...
Krzysztof Sobczak
22.10.2015
Ostateczna jest kara 25 lat więzienia dla matki zastępczej z Pucka za spowodowanie śmierci dwójki...
PAP
22.10.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 20 października uznał, iż zatrzymanie w...
Katarzyna Warecka
22.10.2015
Unijna komisarz ds. jednolitego rynku Elżbieta Bieńkowska ma szanse na zwiększenie kompetencji, by...
PAP
22.10.2015
Trzeba doprecyzować relacje między dowódcami operacyjnym i generalnym oraz szefem Sztabu...
PAP
22.10.2015
Podczas meczów piłkarskich w Polsce jest bezpieczniej, a organizacja imprez sportowych coraz lepsza...
PAP
22.10.2015
Obywatele niechętnie korzystają z nowego prawa, które miało być przełomem w ich kontaktach z...
Krzysztof Sobczak
22.10.2015
Ośmiu producentów, w tym Hitachi, Toshiba - Samsung i Sony, zostało ukaranych grzywna w wysokości...
PAP
22.10.2015
Sąd Najwyższy dzisiaj rozpozna na rozprawie w Izbie Karnej kasację wniesioną przez obrońcę matki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2015
Remont w spółdzielni mieszkaniowej nie wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli lokali, pod...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2015
Na tle kryzysu migracyjnego holenderski rząd postanowił w środę, że nie będzie już uznawał...
PAP
22.10.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że agent rosyjskiej bezpieki, który...
PAP
21.10.2015
Przedstawianie organom państwa opinii i rozwiązań ustawowych wynikających z działania Biura...
PAP
21.10.2015
Prawnicy