Resort sprawiedliwości przekazał do konsultacji społecznych rozporządzenia regulujące tę materię - jedno dotyczy stawek radcowskich, a drugie adwokackich.

Minimalne wynagrodzenie pełnomocnika za sprawę o opróżnienie lokalu mieszkalnego wyniesie 240 zł (obecnie 120 zł). W postępowaniach związanych ze skargą na czynności komornika adwokat lub radca otrzyma 120 zł (obecnie 60 zł). Wzrosną również stawki za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - zamiast 60 zł pełnomocnik otrzyma 180 zł.

Rozporządzenia określą także wynagrodzenie za obronę podejrzanego o popełnienie wykroczenia - będzie to 90 zł.

LEX Windykacje>>>