Przepisy dotyczące zamówień publicznych nie będą stosowane wobec zamówień udzielanych w ramach...
Jan Lis /KW
03.09.2008
W poniedziałek rozpoczął się nowy rok szkolny. Przypominamy zmiany, które nastąpiły w systemie...
Jacek Górski/PSP
03.09.2008
Przekazywanie po raz pierwszy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez urzędy...
Jacek Górski/PSP
03.09.2008
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. Projekt dotyczy zmiany...
03.09.2008
Z uwagi na charakter służby pełnionej przez policjantów, w interesie państwa leży jak najszybsze...
Aneta Mościcka
03.09.2008
3 września 2008 roku o godz. 17-tej w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz,...
Jacek Górski/PSP
02.09.2008
3 września b.r. o godz. 1200 rozpocznie się spotkanie w Komendzie Stołecznej Policji, które...
Jacek Górski/PSP
02.09.2008
Grzegorz Namiotkiewicz został nowym partnerem zarządzającym warszawskiego biura kancelarii...
Jacek Górski/PSP
01.09.2008
Sprawa domniemanych więzień CIA w Polsce zostanie szczegółowo zbadana przez prokuraturę. Prezes...
Jan Lis /KW
01.09.2008
Rusza elektroniczny system monitorowania pomocy publicznej, który ma ułatwić sporządzanie i...
01.09.2008
Henryk M., zwany śląskim baronem paliwowym, wyjdzie na wolność po prawie pięciu latach spędzonych w...
Krzysztof Sobczak
01.09.2008
Inwestorzy uzyskają wsparcie w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy...
Jan Lis /KW
01.09.2008
MSWiA przygotowało projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, istotny z punktu widzenia...
Jacek Górski/PSP
29.08.2008
Matematyka jest narzędziem niezbędnym w codziennym życiu. Do jej nauki polskich uczniów...
Jacek Górski/PSP
29.08.2008
Tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były propozycje zmian...
Jacek Górski/PSP
29.08.2008
Wydział Prawa Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney przyznał Leszkowi Balcerowiczowi...
Jacek Górski/PSP
28.08.2008
Prawnicy
Wydział Prawa Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney przyznał Leszkowi Balcerowiczowi...
Jacek Górski/PSP
28.08.2008
Opublikowane właśnie dane GUS dotyczące rynku pracy wskazują na spadek bezrobocia do poziomu 9,6%...
Jan Lis /KW
28.08.2008
Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych pozwie Link4 za kampanie telewizyjną...
Jan Lis /KW
28.08.2008
Fakty" TVN przeprosiły TVP za wykorzystanie bez jej zgody zdjęć z Igrzysk Olimpijskich w...
Jan Lis /KW
28.08.2008
Rząd ma raport, zawierający ponad 6 tysięcy propozycji zmian prawa, dotyczących 196 ustaw i 300...
Jan Lis /KW
28.08.2008
Amerykanka Jessica Alena Smith złożyła pozew przeciwko Apple - kobieta zarzuca firmie, że sprzedała...
Jan Lis /KW
27.08.2008
Zbigniew Ziobro ma przeprosić Mirosława Garlickiego w wielu mediach za słynne słowa: "już nikt...
Krzysztof Sobczak
27.08.2008
Amerykanka Jessica Alena Smith złożyła pozew przeciwko Apple - kobieta zarzuca firmie, że sprzedała...
Jan Lis /KW
27.08.2008
Ponad dwie trzecie skontrolowanych przez UOKiK ośrodków szkolenia kierowców może naruszać interesy...
Jacek Górski/PSP
27.08.2008
Projekt prawa o organizmach genetycznie modyfikowanych sceptycznie i ostrożnie podchodzi do upraw i...
Jacek Górski/PSP
26.08.2008
Krajowa Rada Radców Prawnych opracowuje kodeks dobrych praktyk. Kodeks, który jak zapowiadają...
Jan Lis /KW
26.08.2008
Poseł Janusz Palikot, znany z przewodniczenia sejmowej komisji Sprawne Państwo oraz licznych...
Krzysztof Sobczak
25.08.2008
Prawnicy
Spośród 36 proc. Polaków, którzy doświadczyli takiej przemocy, aż 30 proc. doświadczyło jej więcej...
Jacek Górski/PSP
25.08.2008
BCC alarmuje: rolą Państwa jest stworzenie m. in. dostatecznie stabilnych warunków prawnych oraz...
25.08.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski