W ramach Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, 22 lutego 2011 r. od godz. 12:00-16:00 Wolters Kluwer Polska współorganizuje debatę on-line Wiktymizacja wtórna. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Prezydenta RP, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Komendanta Głównego Policji, Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Parlamentu, Sądu, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, świata nauki, a także organizacji pozarządowych.

Debata będzie transmitowana na stronie www.LEX.pl/pokrzywdzeni Pod tym adresem znajdują się również istotne informacje, m.in. adresy Ośrodków Pomocy dla pokrzywdzonych oraz terminy dyżurów specjalistów.

Jedną z instytucji wspierających Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną w działaniach propagujących ideę pomocy ofiarom przestępstw jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. W ramach wspierania akcji Międzynarodowego Tygodnia Ofiarom Przestępstw Wolters Kluwer Polska przekaże prokuraturom w kraju 10 000 egzemplarzy książki Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem autorstwa Ewy Bieńkowskiej i Lidii Mazowieckiej. Dzięki temu, możliwe będzie szersze informowanie o prawach osób pokrzywdzonych.

Więcej informacji: www.LEX.pl/pokrzywdzeni lub www.pokrzywdzeni.gov.pl