Komisja Europejska postanowiła skierować do Polski formalny wniosek o udzielenie informacji na...
Jan Lis /KW
18.03.2010
Żeby zlikwidować przeludnienie w polskich więzieniach zlikwidowano 222 świetlice, a także wiele...
Krzysztof Sobczak
18.03.2010
Po ustaleniu możliwości poszukiwania przez komornika majątku warto określić jakie świadczenia mogą...
Jacek Górski/PSP
18.03.2010
Zmniejszenie liczby załączników do wniosków o dotacje, elektroniczne wypełnianie formularzy oraz...
Krzysztof Sobczak
18.03.2010
Przedsiębiorca, który oprócz książki kontroli prowadzonej w wersji papierowej, będzie prowadził...
Michał Malinowski
18.03.2010
Dzięki stosowaniu coraz nowocześniejszych technik oraz dokładnym typowaniu podmiotów do kontroli i...
Krzysztof Sobczak
18.03.2010
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, po terminie otwarcia ofert nie są dopuszczalne...
Anna Stańczuk
18.03.2010
Klub piłkarski może domagać się odszkodowania za szkolenie młodych graczy, którzy chcą zawrzeć...
Rafał Bułach
18.03.2010
Muzułmanin przebywający w jednym z polskich aresztów śledczych otrzymuje posiłki z wieprzowiną....
Krzysztof Sobczak
18.03.2010
Aplikanci notarialni nie muszą szukać samodzielnie patronów. Rady izb notarialnych mają obowiązek...
Krzysztof Sobczak
18.03.2010
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego nie przyjęła na posiedzeniu 16 marca br. stanowiska wobec...
Krzysztof Sobczak
18.03.2010
Kara w wysokości 11 mln zł nałożona w 2006 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i...
Krzysztof Sobczak
18.03.2010
Obradujące 17 marca br. z udziałem premiera Donalda Tuska Kolegium do Spraw Służb Specjalnych...
Krzysztof Sobczak
18.03.2010
Jesteśmy instytucją totalną i totalność daje nam prawną możliwość korzystania z siły, także...
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Prawnicy
Zamawianie usług niepriorytetowych będzie teraz następować znacznie rzadziej w trybach najmniej...
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu informacji oraz dokumentów w kancelariach, z cyklu...
17.03.2010
Jesteśmy instytucją totalną i totalność daje nam prawną możliwość korzystania z siły, także...
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Jeszcze niedawno wydawało się, że cenzura i nieograniczona inwigilacja obywateli przez służby...
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Polskie prawo dotyczące zgromadzeń publicznych jest zbyt restrykcyjne i zawiera zbyt wiele...
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Europejski Trybunał Sprawiedliwości zamknął w 2009 roku 543 sprawy, co stanowi wzrost o około 10...
Rafał Bujalski
17.03.2010
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się na początku lutego do Marszałka Sejmu o wskazanie...
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Nowe wymagania musi spełnić bezrobotny składający wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na...
Lex/Lex
17.03.2010
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z konstytucją....
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Projakościowe finansowanie instytucji naukowych, ściślejsze powiązanie nauki z sektorem...
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Spółki oraz poszkodowani, których sprawy są w toku, żądają od Skarbu Państwa w sumie 66,6 mld...
17.03.2010
Informacja, że operator nie może wyłączyć telefonu osobie zalegającej z płatnością, jest niezgodna...
Krzysztof Sobczak
17.03.2010
Polska procedura kasacyjna pozwala adwokatowi z urzędu na odmowę wniesienia kasacji, która w jego...
Krzysztof Sobczak
16.03.2010
Kadencja rzecznika praw obywatelskich niedługo się zakończy. Czy Janusz Kochanowski będzie starać...
Krzysztof Sobczak
16.03.2010
Prawnicy
Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie przestrzegania przepisów o wypłacie...
Emilia Zakrzewska/KW
16.03.2010
Skutkiem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego jest również utrata mocy...
Bartosz Starczewski
16.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski