Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski weźmie sobotę 24 kwietnia br. udział w nadzwyczajnym...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Katowicki adwokat Mariusz Fras, który odmówił zapłaty za przejazd remontowaną autostradą, wygrał...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Naszym zdaniem czołówka polskiego biznesu doskonale rozumie, że polityka społecznej...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Rynek
Coraz częściej przedsiębiorstwa są celem ataków cyberprzestępców, w 2009 r. było to 75 proc. firm...
Aneta Mościcka
23.04.2010
Piętnastu posłów tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem zastąpią...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Prawnicy
Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie...
23.04.2010
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Powiatowe Urzędy Pracy nie mogą żądać od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na...
Anna Stańczuk
23.04.2010
Naszym zdaniem czołówka polskiego biznesu doskonale rozumie, że polityka społecznej...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Rynek
W piątek 23 kwietnia br. weszła w życie ustawa, na podstawie której Państwowa Komisja Wyborcza...
Jolanta Mazur
23.04.2010
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł 22 kwietnia br. że organy administracji publicznej mogą...
Rafał Bułach
23.04.2010
Istota oraz ilość zmian regulacji z zakresu rynku kapitałowego, które stanowią m.in. o zgodach,...
Wojciech Kowalski
23.04.2010
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Wszyscy pracownicy za okres pobytu w szpitalu mają otrzymywać zasiłki chorobowe w wyskosci 80 proc....
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Zgdonie z ogłoszonym przez marszałka Sejmu postanowieniem, wybory prezydenckie odbędą się 20...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Polskie przepisy podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości są niejasne, co skutkuje wieloma...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
We wtorek 20 kwietnia br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że doszło w Polsce...
Lex/Lex
23.04.2010
Immunitet nie chroni prokuratora przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny...
Michał Malinowski
23.04.2010
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezesa UOKiK, że spółka PKP Przewozy...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Przekazywane wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych bądź na zakładowy...
Michał Malinowski
23.04.2010
Poruszająca się na wózku asesor nie mogła zostać prokuratorem i została zwolniona z pracy zgodnie z...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) rozpoczął nową procedurę naboru urzędników UE. Na pierwszy...
Rafał Bułach
22.04.2010
Całe dorosłe życie byli adwokatami, aby pomagać ludziom w potrzebie tak podsumował sens adwokackiej...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Możliwość ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu przez sąd na wniosek osoby fizycznej,...
Aneta Mościcka
22.04.2010
W dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2010 r. (środa-piątek) odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu....
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Kandydat na stanowisko dyrektora zostaje wyłoniony, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną...
Wojciech Kowalski
22.04.2010
Nowe rozporządzenie ministra infrastruktury spowoduje, że programy szkoleń i wymagań...
Wojciech Kowalski
22.04.2010
Każdego roku w Europie w wypadkach drogowych ginie 27 tys. osób a co najmniej 2,4 miliona odnosi...
Lex/Lex
22.04.2010
Całe dorosłe życie byli adwokatami, aby pomagać ludziom w potrzebie tak podsumował sens adwokackiej...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
W maju do kin studyjnych zostanie wprowadzony film Janusza Mrozowskiego Bad Boys. Cela 425. Główni...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski